Stiže 300.000 ruskih turista

A A A
Ocijeni >

oko 300.000 ruskih turista, 20 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, najavljeno je tokom ovogodišnjeg sajma "MITT 2012“ koji se održava Moskvi.

Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić je tokom trećeg dana sajma održao sastanke na kojima je iskazana velika zainteresovanost ruskih turoperatera za naše tržište. 

"On je turoperatorima i partnerima istakao razvojne strateške ciljeve Crnoj Gori, posebno izdvajajući  visokokvalitetni turizam tokom čitave godine, povećanje prihoda od turizma, perspektive za otvaranje atraktivnih novih radnih mjesta, održivost i podizanje opšteg nivoa kvaliteta života. Fokus je na stvaranju kvalitetnog hotelskog sektora i njegovu specijalizaciju na raznoliku, atraktivnu turističku infrastrukturu, uz valorizaciju znamenitih i atraktivnih predjela crnogorske kulturne baštine“, navodi se u saopštenju Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Sekulić se osvrnuo na realizovane, započete i planirane investicije u izgradnji i rekonstrukciji hotelsko-turističke infrastrukture kao što su Porto Montenegro, Aman Resorts-Sveti Stefan, Orascom-Luštica, zatim valorizaciju lokaliteta Rose u Herceg Novom, kao i mogućnosti u sjevernom dijelu Crne Gore.


Ministar je naveo još nekoliko atraktivnih lokacija za ovaj vid inostranih ulaganja, kao što su Ada Bojana, Velika plaža i Valdanos u Ulcinju, Ostrvo cvijeća u Tivtu, Kumbor u Herceg Novom, Bigovo, Žabljak i Kolašin.  

Akcenat je stavljen i na buduće investicione aktivnosti, a to su izgradnja hotelskih kapaciteta i sličnih objekata za odmor koji zadovoljavaju kriterijume viših kategorija.

Takođe, ukazana je potreba za agresivnijom promotivnom kampanjom, posebno na ruskim elektronskim medijima.