Statistika govori u prilog progresa turizma Crne Gore

A A A
Ocijeni >

Bez namjere da reagovanjem od 10. juna  produbljujemo polemiku po pitanju ocjena Istinomjera izrečenih u vezi sa izjavom ministra Gvozdenovića o rastu prihoda u turizmu i konstantnog rasta broja turista koji svake godine posjećuju Crnu Goru, ipak se nameće potreba da, uvažavajući univerzalnu metodologiju koju koristi renomirana organizacija kakva je Svjetski savjet za turizam i putovanja (WTTC), damo dodatno pojašnjenje.

Naime 2008. godine Crnu Goru je posjetilo 1187492 turista, 2009. godine bilo ih je 1207613 (porast u odnosu na predhodnu godinu od 1,69%), a 2010. godine bilo je 1262985 (porast od 4,9%). 2011.godine Crnu Goru je posjetilo 1373454 turista, 8,75% više u odnosu na 2010. godinu, a 2012.godine našu zemlju je posjetilo 1439500 turista, 4,8% više od 2011.godine.

Ostvareni prihod od turističke sezone u 2008. godini je iznosio 590 miliona eura, 2009. godine taj iznos je bio 597 miliona eura,  2010. godine 635 miliona eura, 2011.godine 671 milion eura, a prošle 2012.godine oko 700 miliona eura, odnosno 4,32% više u odnosu na 2011.godinu.

Dakle Crna Gora je u pomenutom periodu ostvarila rast turističkih dolazaka i prihoda od turizma.

Namjera PR službe Ministarstva nije bila da ispravlja ili mijenja izjavu, već da na osnovu podataka najpouzdanije institucije u svijetu – Svjetskog savjeta za turizam i putovanja (WTTC), koja na isti način obrađuje podatke u 184 turističke destinacije, ukažemo da zemlje koje je tim Istinomjera upoređivao sa Crnom Gorom nijesu zabilježile kontinuirani rast u pomenutom periodu, ukazujući na podatke dobijene na osnovu indikatora „potrošnje turista“, koji je jedan od osnovnih indikatora za obračun prihoda od turizma i koji bilježi pozitivan trend od 2007. godine jedino u Crnoj Gori.

Osim  indikatora „potrošnje turista” ukazali smo i na podatke WTTC vezane za ukupan uticaj turizma i putovanja na BDP, gdje Crna Gora takođe bilježi dobre rezultate. Pad od 0,3% smo objasnili činjenicom da je tokom 2009. godine Crnu Goru posjetilo više turista u odnosu na 2008. godinu, ali su realizovali manje noćenja u odnosu na prethodnu godinu, što je u određenoj mjeri uticalo na smanjenje doprinosa sektora turizma i putovanja BDP-u.

Fokus pažnje redakcije Istinomjera, možda i neuobičajeno praksi i najavama da će predmet njihovih analiza uglavnom biti obećanja političara,  ovog puta bio je usmjeren na izjavu-konstataciju. S toga čudi da se u korpusu obećanja, koja se odnose recimo na dovođenje low-cost avio kompanija u Crnu Goru (realizovano - za sada Ryanair), početak realizacije investicionih projekata (realizovano - za sada Luštica Bay), poboljšanje investicionog ambijenta (u fazi realizacije – Ministarstvo izradilo Nacrt, Vlada utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata koji je u Skupštinskoj proceduri, a koji predviđa znatno poboljšanje investicione klime u Crnoj Gori), izdvoji konstatacija-analitički podatak koji se tiče broja turista koji posjećuju Crnu Goru i prihoda od turizma! Da situacija bude komičnija, konstatacija da Crna Gora konstantno bilježi rast broja turista samo ide u prilog čitavom crnogorskom društvu i državi. A apsolutno je tačna.

Polazeći od najava uredništva/redakcije Istinomjera da će se ''iz obilja izjava izdvajati i ocjenjivati one koje su relevantne sa stanovišta javnog interesa i služenja opštem dobru'', ne možemo da ne konstatujemo da je paradoks da izjava ocijenjena tačnom i istinitom u dijelu koji se odnosi na pozitivan trend crnogorskog turizma, bude predmet dodatnih analiza trendova turističkog sektora u drugim državama i negiranja podataka koji su sve samo ne relevantni sa stanovišta javnog interesa i služenja opštem dobru u Crnoj Gori.

Izbor izjave za analizu je svakako mogao biti mnogo bolji, naročito imajući u vidu ono što je obećano od trenutka konstituisanja nove Vlade, a u vezi je sa djelokrugom poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma. Ne želimo da vjerujemo da je postojala zla namjera i želja za bezrazložnom diskreditacijom rada Ministarstva, i pored teške optužbe kakva je (naročito u Crnoj Gori) pripisati nekom da govori neistinu. Ni dvostruka uloga istraživača Istinomjera-novinara Vijesti, uz uredničko filovanje naslova, ne daje nam za pravo da iznosimo ovakve ili slične teške kvalifikacije tražeći razloge objavljivanja ovakvih ocjena.

Konstatacija o porastu prihoda od turizma, kao i broju turista, ni najmanje nije bila vođena namjerom da se glorifikuje sopstveni rad i učinak, naprotiv. Ovdje se, između ostalog, govori i o kontinuitetu ozbiljnog i predanog rada na unapređenju težinskog sektora crnogorske privrede – turizma, i radu prethodna dva ministra i čitave administracije. Uspjesi koje je crnogorski turistički sektor ostvario u prethodnih pola godine, i koje će prema svim najavama nastaviti tokom ljetnje turističke sezone (projektovanim brojem turista i ostvarenih noćenja) samo su potvrda posvećenosti crnogorske Vlade da Crnu Goru učini još respektabilnijom turističkom destinacijom, ne samo ne Mediteranu, već i u svijetu. Sa prognozama WTTC-a javnost, a naročito ekipa Istinomjera se može upoznati iz publikacije, koju svi zainteresovani mogu pogledati na sljedećem linku

http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/montenegro2013_2.pdf  

Na kraju, postavlja se pitanje zbog čega u jednoj konstataciji čiji je sastavni dio i podatak da Crna Gora konstantno bilježi rast broja turista (što je apsolutno tačno i najvažnije po crnogorsku privredu i poboljšanje životnog standarda svih građana), postoji potreba da se traži dio koji je ''neistinit'', pa makar se on odnosio i na druge države, u ovom slučaju kompetitore Crne Gore. Bez obzira na različite metodologije koje koriste države u analizama i projekcijama kad je u pitanju  turizam, u komunkaciji koju smo imali sa predstavnicima turističkih sektora većine država koje su za analizu koristili istraživači Istinomjera, uvijek smo dobijali iste ili slične konstatacije – da jedino Crna Gora bilježi konstantan rast, po određenim parametrima o kojima je govorio i ministar Gvozdenović u ocijenjenoj izjavi.   Pravi odgovor, a da nije vođen namjerom da se diskredituje nečiji rad bez razloga, teško da možemo dati, naročito ako uzmemo u obzir kontradiktornost ocjena koje nam u ovom slučaju daje dio domaće javnosti (civilnog sektora i medija), i s druge strane  priznanja koja nam na učinjenom upravo daju predstavnici država čiji su rezultati u turizmu bili predmet analize Istinomjera.