Španski investitori dobrodošli u Crnu Goru

A A A
Ocijeni >

Posjetu Sjedištu Svjetske turističke organizacije UN-a u Madridu i Državnom sekretarijatu za turizam u Vladi Kraljevine Španije, ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović iskoristio je i za susrete sa predstavnicima Konfederacije udruženja poslodavaca Španije, Huanom Molasom, predsjednikom CEHAT - Konfederacija hotela i turističkog smeštaja Španije i Anhelom Altosanom, generalnim direktorom ACS - najveće španske građevinske firme, Angeles Alarco, direktorom španskog Javnog preduzeća „Paradores“ i Martom Blanko Quesada, direktorkom Turističke organizacije Španije. Na sastancima sagovornici su bili u prilici da razmijene mišljenja i iskustva u oblasti turizma, hotelijerstva, energetike, telekomunikacija, saobraćaja, poljoprivrede, zaštite životne sredine i investicija.

Tokom sastanka sa Anhelom Altosanom, generalnim direktorom ACS - najveće španske građevinske firme, ministar Gvozdenović je ukazao na prednosti Crne Gore kao investicione destinacije, sa naglaskom na aktivnosti koje Vlada Crne Gore sprovodi u cilju poboljšanja cjelokupnog poslovnog ambijenta. Takođe, predstavio je kapitalne projekte u oblasti održivog razvoja i glavne infrastrukturne projekte iz drugih oblasti.

Na  sastanku sa predstavnicima Konfederacije udruženja poslodavaca Španije, Gvozdenović je razgovarao o primarnim oblastima u kojima su prisutni španski investitori: energetika, turizam, telekomunikacije, saobraćaj, poljoprivreda, zaštita životne sredine, gdje je naglasak stavljen na potrebe i očekivanja španskih investitora, ali i upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima Crne Gore na poboljšanju poslovnog ambijenta i položaja stranih investitora. Gvozdenović je ukazao na želju Ministarstva održivog razvoja i turizma da pospješi i olakša privrednu saradnju kroz modele tehničke pomoći, investicionih olakšica i organizacije privredne posjete Crnoj Gori.

Shodno zaključku sa sastanka sa državnom sekretarkom za turizam u Vladi Kraljevine Španije, Izabelom Borego, ministar Gvozdenović se susreo sa direktorom španskog Javnog preduzeća „Paradores“,  Angeles Alarco, čiji je fokus djelatnosti stavljen na valorizaciju kulturnog nasljeđa u svrhu unapređenja turizma. Delegacija Vlade Crne Gore je posjetila i mjesto „Parador Alcala De Henares“ koji predstavlja dobar primjer valorizacije zapuštenih istorijskih objekata i njihove transformacije u ekskluzivne turističke objekte.  „Kulturni turizam je zapravo jedna od najinteresantnijih aspekata ukupne turističke ponude neke zemlje, te smo u Španiji fokusirani na istraživanje mogućnosti što bolje valorizacije španskog kulturnog nasljeđa za potrebe turističke djelatnosti“, istakla je g-đa  Angeles Alarco. Gvozdenović je ukazao da ovakvi primjeri predstavljaju idealan obrazac djelovanja za Crnu Goru, s obzirom na brojne kulturne potencijale naše zemlje. „Sinergija kulture i turizma predstavlja polaznu tačku za novi nivo razvoja turizma u Crnoj Gori i produženje sezone“ rekao je on.

Na sastanku sa Martom Blanko Quesada, direktorkom Turističke organizacije Španije, delegacija je razmijenila informacije o dosadašnjim aktivnostima dvije turističke organizacije.

Delegacija se sastala i sa predstavnicima „Iberostar grupe“ koja posjeduje 100 hotela širom svijeta, od kojih jedan uspješno posluje u Bečićima – hotel „Bellevue“. Sagovornici su razmijenili dosadašnja iskustva i izrazili uvjerenje da će saradnja nastaviti da ide uzlaznom putanjom.

Na kraju, ministar Gvozdenović je sa svojim saradnicima održao sastanak sa g-dinom Huanom Molasom, predsjednikom CEHAT - Konfederacija hotela i turističkog smeštaja Španije. Sagovornici su razmijenili iskustva u razvoju hotelijerske djelatnosti, i razmotrili predloge za pospješivanje učešća španskih investitora i hotelskih preduzeća na planiranim projektima u turističkom sektoru Crne Gore. Gvozdenović je istakao da bi mogućnost praktične obuke (zaposlenih i studenata) u hotelima u Španiji, eventualna saradnja sa našim školama i fakultetima, bila značajan instrument unapređenja saradnje dvije zemlje, posebno imajući u vidu iskustva Španije u ovoj oblasti.

Posjeta Madridu poslužila je za razmjenu iskustava i imala za cilj unapređenje saradnje sa državnim i privatnim sektorom Kraljevine Španije u oblasti turizma i investicija, kao i sa Svjetskom turističkom organizacijom Ujedinjenih nacija, kao jednim od značajnijih partnera Crne Gore kada je u pitanju turistički sektor.