Sastanak turističkih organizacija iz regiona, jugoistočne Evrope i podunavskih zemalja

A A A
Ocijeni >

U sklopu  aktivnosti za vrijeme trajanja sajma  “IFT 2013”  u Beogradu, direktor NTOCG Saša Radović je učestvovao na sastanku nacionalnih turističkih organizacija Srbije, Slovenije, Federacije BH, Republike Srpske i Makedonije. Sastanku je prisustvovala i direktorica Njemačke turističke organizacije Petra Hedorfer. Tom prilikom je pokrenuta inicijativa za osnivanje Asocijacije turističkih organizacija Jugoistočne Evrope.

Ova inicijativa će imati za cilj jačanje zajedničkih promotivnih aktivnosti na evropskom i prekookeanskim tržištima, što bi svakako uticalo na smanjenje ukupnih troškova promotivnih aktivnosti kao i doprinjelo kvalitetnijoj razmjeni znanja i iskustava vezanih za ova tržišta.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti zajedničkog učestvovanja na određenim sajmovima, zajedničko oglašavanje, organizovanje studijskih grupa turoperatora i novinara, aktivnosti na internet promociji i formiranja zajedničkih proizvoda i objedinjenih paket aranžmana. Za pozitivan primjer i model buduće saradnje istaknut je zajednički nastup Crna Gore i Srbije na sajmu u Pekingu prethodne godine.

Takođe, bilo je riječi o mogućnostima saradnje u okviru razvojnih projekata, marketinga kao i  saradnja sa turističkom industrijom. Pružena je podrška jačanju kapaciteta Evropske komisije za putovanja, u čijoj strukturi i aktivnostima ovaj region mora biti više zastupljen.

Formalizacija ove inicijative se očekuje tokom berze u Berlinu, u martu mjesecu. Radović je predložio da naša zemlja bude domaćin sljedećeg okupljanja ove inicijative, na kojem će biti pozvane sve nacionalne turističke organizacije zemalja jugoistočne Evrope.