Sastanak sa generalnim sekretarom UNWTO-a

A A A
Ocijeni >

Pomoćnica ministra održivog razvoja i turizma Olivera Brajović i direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović razgovarali su sa generalnim sekretarom Svjetske turističke organizacije Talebom Rifaijem.

Nakon potpisivanja etičkog kodeksa između Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i DRV-a o obavezivanju svih subjekata u branši o zaštiti ljudskih prava u turizmu, održan je sastanak na kojem je razgovarano o modelima daljeg razvoja crnogorske turističke destinacije, učešću na međunarodnom tržištu i saradnji na međunarodnom nivou.

Gerneralni sekretar UNWTO-a je istakao idealne uslove za razvoj održivog turizma u Crnoj Gori ističući prednost malog prostora i unikatnih prirodnih ljepota i atrkacija. Ocijenio je da je Crna Gora odlično ispratila trendove razvoja turizma i da je prepoznata kao jedinstvena zemlja, koja nudi autentičan doživljaj, bez stvaranja velikih konglomerata i mega hotela.

Taleb Rifai smatra da se Crna Gora razvija u dobrom pravcu i da je, u odnosu na postavljene ciljeve i dinamiku njihovog sprovodjenja, očekuje svijetla turistička budućnost. Kao preporuku za naredne korake istakao je uspostavljanje bliže saradnje sa turističkom privredom regiona koja ne predstavlja konkurenciju već partnera u cilju boljeg i kvalitetnijeg prepoznavanja od strane međunarodnih turista.