Sastanak Ministra Gvozdenovića sa predstavnicima Svjetske Banke zaduženim za LAMP Projekat

A A A
Ocijeni >

Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović razgovarao sa predstavnicima Svjetske Banke, Gavinom Adlingtonom –Tim liderom i Oliverom Jordanović –Tim liderom na projektu LAMP ( Projekat Zemljišne Administracije i Upravljanja).

Tom prilikom od strane predstavnika Svjetske Banke ocjenjeno je da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma kroz projekat LAMP, ostvarilo odlične rezultate i ispunila ciljeve u:

-         Izradi Prostorno Planske Dokumentacije (PUP-ova), koji su usvojeni za Prijestonicu Cetinje, opštine Danilovgrad, Kolašin , Šavnik , Bijelo Polje a za Opštinu Plav je pred usvajnjem, takodje za Opštinu Nikšić izrada PUP –a se radi u predviđenim rokovima

-         Takođe pokrenuta je izrada 24 DUP-a sa podlogama za 11 opština u sjevernom i  centralnom dijelu Crne Gore

-         Ostvaren je ogroman progres na izdavanju građevisnkih dozvola na opštinskom nivou

-         Pokrenut je postupak za izradu softwera za Upravu za Inspekciske poslove

-         Pokrenut je postupak za stavljanje u funkciju Geoportala Ministarstva održivog razvoja i turizma 

 

Ministar Gvozdenović je naglasio da su stvoreni uslovi da se uz saglasnost Svjetske Banke udje u proceduru apliciranja za nova sredstva i produžetak rokova za ostvarenje novo postavljenih ciljeva kroz projekat LAMP