Sastanak ministra Gvozdenovića sa predsjednicima sjevernih opština

A A A
Ocijeni >

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma danas je održan sastanak ministra Branimira Gvozdenovića  sa predsjednicima opština Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Andrijevice, Direkcije za javne radova, Direkcije za saobraćaj I Nacionalnih parkova Crne Gore. Osnovni cilj sastanka bio je definisanje aktivnosti za narednu godinu koje se nalaze u predlogu kapitalnog budžeta a koje su prepoznate i dogovorene kroz zajedničke aktivnosti u proteklom periodu između predstavnika Vlade Crne Gore i opština koje gravitiraju regionu Bjelasice i Komova.

Kao strateški važna za razvoj zimskog turizma i upotpunjavanje kvaliteta ljetnjeg turizma prepoznata je aktivnost nabavke ski liftova na prostoru Bjelasice i Komova. Vlada Crne Gore će u sledećoj godini izdvojiti sredstva za nabaku dvije nove žičare na prostoru Kolašina i Bijelog Polja i već sada su u toku aktivnosti na ovom izuzetno značajnom projektu za region Bjelasice i Komova. Nabavkom novih žičara dodatno će se obogatiti turistička ponuda navedenih gradova, produžiće se trajanje i zimske i ljetnje sezone a doprinijeće i otvaranju novih radnih mjesta.

Ministar Gvozdenović je istakao značaj poboljšanja putne infrastrukture na prostoru Bjelasice i Komova budući da sadašnji kapaciteti kompletne infrastrukture ne mogu podržati planirani razvoj. U skladu sa tim od posebnog značaja je izgradnja dionice puta Berane-Lubnice-Jezerine koja će doprinijeti otvaranju tog prostora do budućeg ski centra Kolašin 1600, za koji postoji interesovanje inostranih investitora. Od značaja je i obezbjeđivanje adekvatnog i kvalitetnog energetskog napajanja ovog prostora i umrežavanje sistema koji bi bio od višestrukog značaja ne samo za sjeverni region već i cijeli energetski sistem s obzirom da bi se na sistem priključivale postojeće i veliki broj budućih malih hidroelektrana.

Takođe, na sastanku je bilo i riječi i o modelima stavljanja u funkciju postojećih  hotelskih  kapaciteta koji su van funkcije, kako bi doprinijeli poboljšanju smještajnog i turističkog proizvoda sjevera.

Ovo je bio drugi po redu radni sastanak u ovoj godini u cilju ubrzanja investicionih tokova i jačanja kapaciteta sjevernog regiona koji gravitira ka regionu Bjelasice i Komova.

Predstavnici Opština I Ministarstva održivog razvoja su zaključili da je tekuća  konkretizacija usvojenog Prostornog Plana Posebne Namjene Bjelasica I Komovi od posebnog značaja za razvoj Crne Gore.