Reagovanje na saopštenja grupe građana za spas Mamule

A A A
Ocijeni >

U cilju objektivnog informisanja javnosti o aktivnostima na valorizaciji ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta informišu javnost o sljedećem:

Slijedeći praksu poštovanja principa učešća javnosti u kreiranju i donošenju odluka Ministarstvo održivog razvoja i turizma iniciralo je održavanje okruglog stola sa predstavnicima opštine, Grupe građana za spas Mamule, predstavnicima nadležnih institucija i stručne javnosti.

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma predložili su dva termina za održavanje okruglog stola, međutim oba termina predstavniku grupe gradjana za spas Mamule nijesu bila prihvatljiva. Takodje, Ministarstvo je predložilo da se okrugli sto održi 16. maja, s uvjerenjem da će to biti prihvatljivo predstavnicima Grupe građana. Još uvijek nijesmo dobili odgovor na naš prijedlog.

Dakle, u pogledu organizacije okruglog stola ne postoji ni jedan razlog i za najmanju sumnju u namjere Ministarstva da cjelokupan proces odlučivanja o ovom značajnom razvojnom pitanju sprovede u skladu sa principima transparentnosti i adekvatne participacije svih zainteresovanih subjekata.

Kada je riječ o navodu Grupe građana vezano za podatke iz Lista nepokretnosti br. 215, izdatog od Uprave za nekretnine, objavljujemo kopiju navednog Lista, na kome se jasno vidi da je ostrvo Lastavica u državnoj svojini, kategorije neplodno zemljište, površine 31.848 m2.

Tvrđava Mamula, koja se nalazi na ostrvu Lastavica, kao i svi fortifikacijski objekti, vođeni su u vojnom katastru kao vojna imovina, u skladu sa propisima u ovoj oblasti,  te kao takvi nijesu upisivani u listove nepokretnosti (tzv “sive površine”). To je slučaj sa svim vojnim objektima. Primjer su i projekti valorizacije lokaliteta Kumbor u Herceg Novom i MTRZ “Sava Kovačević” u Tivtu.

Navedeni podaci, uključujući i smjerinice Uprave za zaštitu spomenika kulture, poslužili su kao osnova za planska rješenja data u DSL “Sektor 34” , a koja je javnosti dostupna na sajtu Ministarstva. Takođe,i ostala dokumentacija koja je poslužila kao osnov za izradu tenderske dokumentacije, izdata je od nadležnih institucija i dostupna je javnosti.

Podsjećamo da je javni poziv objavljen u decembru prošle godine treći po redu, te da je u pripremi tenderske dokumentacije učetvovao predstavnik opštine Herceg Novi, što će i u buduće biti praksa u skladu sa odlukom Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, da predstavnici opština participiraju u radu tenderskih komisija za valorizaciju lokaliteta.