Radulović: Gužva nije mjerilo sezone

A A A
Ocijeni >

Uspješnost ljetnje turističke sezone se ne računa po julu i avgustu, jer su ta dva mjeseca krcata gostima, kazao je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja CTU Žarko Radulović komentarišući smanjenje broja gostiju na budvanskoj rivijeri. Naime, u proteklih sedam dana broj gostiju je smanjen za oko deset hiljada, a uglavnom sa primorja odlaze gosti iz regiona, pa se tokom ove sedmice očekuje velika smjena gostiju.

“Gužva nije mjerilo da li je sezona uspješna, jer uspjeh kompletne sezone više zavisi od aprila, maja, juna, septembra i oktobra. Ove godine je postignut rekord po broju gostiju, a najbolji pokazatelj sezone je potrošnja koja je u procentima za petinu porasla u odnosu na isti period prošle godine”, kazao je Radulović Danu.

Glavna sezona je, kako je kazao, opravdala sebe, iako je kasnije počela.

Predsjednik Odbora za turizam pri Privrednoj komori Dragan Ivančević kazao je da će organizovani dio smještaja koji je plasiran na tržište

putem legalnih kanala prodaje biti eksploatisan tokom šestomjesečne sezone.

Prema riječima Ivančevića, trend sužavanja sezone je karakterističan za smještaj koji nije hotelski, za koji sezona traje od polovine jula do 20. avgusta.

“Oni koji su zaduženi da se bave kvalitetom i destinacijskim menadžmentom treba da odgovore na osnovno pitanje kakvu turističku ponudu želimo da razvijamo. Da li želimo da naša destinacija bude ozbiljna turistička, gdje će se valorizovati sve mediteranske vrijednosti u šestomjesečnoj sezoni, što podrazumijeva dobro uređenu, komunalno opremljenu i organizovanu turističku destinaciju. Ako hoćemo ponudu koja se zaniva na otvorenim šankovima, pica parčetu, zabavi i gužvi koja se stvori u 35 dana, onda smo na dobrom putu da smanjimo i uništimo i ovaj dio sezone na čijoj se koncepciji zasniva organizacija hotelskog dijela”, rekao je on.