Radni sastanak – Razvoj turističke i civilne bezbijednosti i sigurnosti u Crnoj Gori

A A A
Ocijeni >

U periodu od 12. do 14. marta 2013. godine u prostorijama Nacionalne turističke organizacije Crne Gore sa predstavnicima iz Finske održan je radni sastanak na temu turističke i civilne bezbijednosti i sigurnosti u Crnoj Gori.

Kontinuirani rast interesovanja za aktivni odmor, kako na moru tako i u zaleđu, nameće Crnoj Gori određene obaveze u dijelu unapređenja sigurnosti i bezbijednosti. Jačanje i intenziviranje javno-privatnih partnerstava, kada je u pitanju turistička i civilna bezbijednost je ključ uspjeha.  

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova - Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, Sektora za lokalnu samoupravu, Uprave policije; Ministarstva održivog razvoja i turizma; Ministarstva saobraćaja i pomorstva; Nacionalne turističke organizacija Crne Gore i Gorske službe spašavanja Crne Gore (GSS).

Sastanku su prisustvovale predstavnice institucija iz Finske, iz Laponskog instituta za istraživanja u turizmu i edukaciju Eija Raasakka i iz Multidimenzionalnog instituta za turizam Eila Linna.

Početak saradnje sa predstavnicima iz Finske je bio veoma konstruktivan i koristan. Istaknuta je bitnost uspostavljenja saradnje i spremnost stručnjaka iz Finske da prenesu svoja znanja i iskustva. Oni su uspjeli razviti model koji može biti dobar primjer za unapređenje sistema sigurnosti i bezbjednosti za turiste i stanovništvo u Crnoj Gori zbog sličnih karakteristika kao što su rijetka naseljenosti, potreba za decentralizacijom, kao i značaj turizma za ukupnu privredu, sezonski karakter i veliki broj malih i srednjih preduzeća.

Model razvijen u Laponiji je višestruko nagrađivan kao jedan od najboljih primjera praksi u Finskoj.

Na sastanku su razmijenjenja iskustva, mišljena i prijedlozi resornih ministarstva i ostalih organizacija. Zaključak je bio da je neophodno jačanje kapaciteta i saradnje između insitucija, nevladinih i  lokalnih organizacija, privrede i ostalih subjekata.

Uspostavljanje adekvatne zakonske regulative će igrati ključnu ulogu. U tom kontekstu neophodno je u daljim aktivnostima uz zajedničke napore, iskustva i mišljenja stručnjaka iz Finske stvoriti zajedničku platformu sa definisanim oblastima odgovornosti i obaveza. Pored bezbjednosti i sigurnosti akcenat je stavljen i na prevenciju.
Dvodnevni sastanak je doprinjeo tome da se relevantne institucije i zainteresovane strane sastanu, razgovaraju i istaknu zajedničku potrebu za daljom boljom koordinacijom i saradnjom.

U kontekstu ove inicijative je i crnogorska Strategija razvoja turizma do 2020. koja  podvlači bolju integraciju svih turističkih proizvoda  usluga i njihov kvalitet razvoja.

Eila Linna predstavnica Finskog Multidimenzionlanog turistickih instituta je istakla da je veoma  važno to što su svi akteri (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo saobraćaja, NTO) sa velikim entuzijazmom zajednički razgovarali o razvoju turizma i zaštiti turista i stanovništva, i da će  njihovo zajedničko zalaganje sigurno donijeti rezultate.

Ovaj sastanak će biti dobra osnova za inicijativu koja je zajednički pokrenuta, a to je apliciranje za tzv. TAIEX podršku. Ovaj program je prepoznat kao insturment za tehničku pomoć i razmenu informacija koji pruža kratkoročnu tehničku pomoć novim državama članicama EU, zemljama u procesu pristupanja EU, zemljama kandidatima za članstvo i administracijama zemalja zapadnog Balkana.