Pruga od Pljevalja prema Kosovu ubrzaće razvoj sjevera

A A A
Ocijeni >

Na okruglom stolu održanom u organizaciji Rudnika uglja Pljevlja predstavljena je studija opravdanosti i idejno rješenje nove željezničke pruge Pljevlja-Bijelo Polje-Berane granica sa Kosovom sa osvrtom povezanosti sa postojećim pružnim pravcima. Pruga bi se naslanjala na prugu Beograd-Bar, predviđena je dominantno za teretni, ali i za mješoviti saobraćaj i omogućila bi povezanost Pljevalja ka Baru i Kosovu, prenosi Pobjeda.

Prema riječima dekana Građevinskog fakulteta Miloša Kneževića, koji je prezentovao studiju, koridori trase predviđene pruge razrađeni su u dvije dionice: Pljevlja Bijelo Polje i Bijelo Polje Berane granica sa Kosovom. Svaka od dionica je razrađena u pet varijanti u saglasnosti sa uslovima iz projektnog zadatka.

Dužina trase od Pljevalja do Bijelog Polja, zavisno od varijanti, iznosila bi od 59 do 68 kilometara. Dužina tunela iznosila bi približno 20 kilometara, što čini 29 do 35 odsto dužine trase. "Imamo i nekih devet do 14 odsto mostova na trasi, što ukupno podrazumjeva od 43 do 45 odsto objekata na trasi, što značajno poskupljuje investiciju. Međutim, željeznica je mnogo drugačiji sistem od npr. autoputa, jer imamo diktirane maksimalne nagibe od 25 promila, koji ne smijemo prekoračiti“, rekao je Miloš Knežević, dekan Građevinskog fakulteta u Podgorici.

Na osnovu prvih procjena, ukupna vrijednost investicije trase od Pljevalja do Bijelog Polja iznosila bi od 728 miliona do 790 miliona eura.

Izgradnju pruge Pljevlja Bijelo Polje Berane granica Kosova, Rešad Nuhodžić, predsjednik Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore, ocijenio je kao prioritetan i jedan od najvažnijih zadataka koji će omogućiti ravnomjerniji razvoj sjevera i juga zemlje.