Prostor Bjelasice i Komova se mora iskoristiti

A A A
Ocijeni >

Planske pretpostavke stvorene usvajanjem Prostornog plana posebne namjene Bjelasica i Komovi, opštine Mojkovac, Andrijevica, Berane, Bijelo Polje i Kolašin moraju iskoristiti, zaključeno je na sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa predsjednicima i predstavnicima pomenutih opština. Procjena je da područje Bjelasice i Komova, zajedno s masivom Durmitora i Žabljaka, uz intenzivan razvoj turizma,  može životno vezati 20 do 30 odsto stanovništva Crne Gore. Cilj sastanka bio je sagledavanje načina za valorizaciju stvorenih planskih, infrastrukturnih, finansijskih i drugih razvojnih preduslova na teritoriji opština koje gravitiraju prostoru Bjelasice i Komova. 

"Učesnici su istakli da ovako zahtjevan cilj nije moguće izvesti kao jednokratni investicioni projekat, već postepeno, sa razvojem tržišta i lokalnog upravljačkog kapaciteta, zbog čega je potrebno odrediti prioritete i faze razvoja u skladu sa postojećim planskim podlogama", ističe se u saopštenju resornog ministarstva.

Opštine će imati punu podršku Ministarstva i Direkcija za saobraćaj i javne radove, istakli su iz tog vladinog resora.

"Zaključeno je i da je potrebno urgentno identifikovati po nekoliko prioritenih projekata u svakoj od ovih opština, čije će se sprovođenje zajednički ubrzati. U tom kontekstu, istaknuta je i neophodnost saradnje pri stvaranju infrastrukturnih pretpostavki za najvažnije turističke lokalitete. Takođe, istaknuta je i namjera organizovanja investicione konferencije tokom koje bi, sa potencijalnim partnerima, bila inicirana saradnja na realizaciji tih najvažnijih projekata", ističe se u saopštenju.

Gvozdenović je naglasio da će buduće aktivnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma umnogome biti usmjerene na razvoj sjevera Crne Gore.

"Tako će u Ministarstvu biti formirana radna grupa koja će se baviti regionom Bjelasice i Komova, a za čiju koordinaciju će biti zadužen državni sekretar. Radna grupa bi funkcionisala kao jedinica šireg tijela koje bi bilo sastavljeno od, između ostalog, insitucija čiji su predstavnici bili prisutni na današnjem sastanku. Cilj Tijela bi bila efikasna realizacija identifikovanih razvojnih potencijala ove regije", ističe se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, izradom plana posebne namjene za Bjelasicu i Komove stvorene su formalne i planske pretpostavke za osmišljen razvoj, organizaciju i uređenje ovog prostora u skladu sa osnovnim razvojnim opredeljenjima i na principima održivog razvoja.

"Planom je predviđeno osam budićih planinskih centara koji su razrađeni do nivoa detaljne razrade, a to su: Planinski centri Žarski, Cmiljače, Torine, Kolašin 1450, Kolašin 1600, Jelovica sa golf naseljem, Komovi i Eco adventure park Komovi. Skijaško područje, koje će biti jedan od glavnih nosilaca razvoja turističke privrede predmetnog područja, lokacijski je definisano prema internacionalno relevantnim standardima planiranja. Takođe, planskim dokumentima predviđeni su i projekat revitalizacije katuna, turistička eko-etno sela, poljoprivredni katuni, poljoprivredna dobra. Na području Bjelasice i Komova planirano je nekoliko separatnih, ali homogenih turističkih zona razvoja i razvojnih projekata", ističe se u saopštenju. 

Sastanku su prisustvovali i direktori i predstavnici Direkcije za saobraćaj, Direkcije javnih radova, Javnog preduzeća Nacionalni parkovi, NP Biogradska gora i drugi.