Promovisana kampanja „Iskoristi šansu prirode!“

A A A
Ocijeni >

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i Njemačke međunarodne saradnje (GIZ), danas je u etno selu “Izlazak” u Pivi održan sastanak – radni ručak sa novinarima povodom početka kampanje “Iskoristi šansu prirode!”. Sastanak je održan u okviru projekta “Podrška razvoju turističkih destinacija u centralnom i planinskom dijelu Crne Gore” koji sprovodi Ministarstvo, u partnerstvu sa GIZ-om i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, a uz finansijsku podršku Vlade Norveške.

Događaj je imao za cilj da promocijom kampanje “Iskoristi šansu prirode!” uputi na značaj kontinuiranog ulaganja u znanja i vještine koje pružaocima turističkih usluga može pomoći u procesu unaprjeđenja postojeće ponude i kreiranja novih sadržaja, razvoja preduzetništva i malog i srednjeg biznisa, a time i stvaranja uslova za dalji, dinamičniji razvoj turizma u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore.

Sastanak u etno selu “Izlazak” otvorili su Željka Radak Kukavičić, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma i Karin Hoerhan, šef projekta GIZ i zamjenik direktora GIZ-a za Crnu Goru i Srbiju.

Istaknuto je da jedan od primarnih razloga dolaska turista u našu zemlju čini lijepa, netaknuta priroda kojom Crna Gora obiluje. Zbog toga se od lokalnog stanovništva očekuje da prepoznaju priliku koju im daje turizam zasnovan na prirodi – jedan od najbrže rastućih sektora u svjetskoj turističkoj industriji, sa rastom od 10% do 15% na godišnjem nivou.

Otvarajući sastanak pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Željka Radak Kukavičić napomenula je da je „U proteklom periodu Ministarstvo, u saradnji sa domaćim i stranim partnerima, realizovalo značajne aktivnosti u pravcu stvaranja potrebnih uslova za razvoj turizma zasnovanog na prirodi. Definisana je regulativa, identifikovane su rute najljepših planinarskih i biciklističkih staza koje su markirane i na kojima se postavlja signalizacija, uradili smo vodiče, mape. Radili smo na jačanju kapaciteta organizacija koje učestvuju u stvaranju ovog turističkog proizvoda. Kampanja ’Iskoristi šansu prirode!’ predstavlja nastavak aktivnosti koje zajednički realizujemo kako bi podstakli održivu turističku valorizaciju sjevernog i centralnog dijela Crne Gore“.

Na sastanku je ocijenjeno da planinski i centralni dio Crne Gore imaju izuzetne potencijale koje treba staviti u službu kreiranja turističkog identiteta i atraktivne ponude koja će podstaći održivu turističku valorizaciju tog kraja. U tom procesu, veoma je važno da se predstavnici privatnog sektora informišu o značaju koji kontinuirana edukacija ima za uspješnost poslovanja, posebno zato što usvajanje novih znanja i praćenje aktuelnih turističkih trendova obogaćuje ukupnu ponudu, pomaže u kreiranju inoviranih, kvalitetnih sadržaja i sticanju njihove konkurentske prednosti.

Karin Hoerhan, šef projekta GIZ i zamjenik direktora GIZ-a za Crnu Goru i Srbiju je naglasila: “Strani turisti traže jednostavan, ali kvalitetan smještaj, autentičnu ponudu, tradicionalnu kuhinju. Oni žele da upoznaju lokalnu kulturu i ostvare kontakt sa ljudima, da spoznaju mogućnosti da provedu svoje odmore na aktivan način, istražuju prirodu, pješače, voze bicikl, kajakare ili se bave drugim aktivnostima u prirodi koje lokalno stanovništvo nudi. Faktor uspjeha za svaki uspješan biznis je znati šta turisti zaista žele. Iz tog razloga počinjemo ovu kampanju jer smo prepoznali potrebu za proširenjem nivoa usluga i unaprjeđenjem znanja i vještina pružalaca turističkih usluga u raznim oblastima, kao što su marketing, finansiranje biznisa, komunikacija na engleskom jeziku i druge oblasti u kojima GIZ pruža podršku putem serije obuka koje se odvijaju svuda po Crnoj Gori, a sve u cilju podrške početnicima u biznisu i povećanja kvaliteta postojećih biznisa.” 

Važan segment ukupnog bogatstva turističke ponude Crne Gore čini i njena gastronomska osobenost koju, kao tradicionalnu vrijednost, treba predstaviti na nov i tržišno orjentisan način. Govoreći o potrebi da u narednom periodu značajnu pažnju treba pokloniti i afirmaciji nacionalne kuhinje i poznatih crnogorskih specijaliteta, profesor kulinarstva Milan Bukarica je kazao da način i vještina pripremanja nacionalnih specijaliteta i raznolikost njihovog ukusa predstavljaju ogledalo istorije, kulture i tradicije našeg naroda. On je podsjetio da bogatstvo naše kuhinje čine i vjekovi u kojima je ona stvarana, njegovana i čuvana, a potom zaključio: “Ako privrednici to na vrijeme shvate i kao takvu je uvrste u svoju ponudu, uspješnije će odgovoriti zahtjevima tržišta i ostvariti bolji poslovni rezultat”.

Domaćin današnjeg događaja u Rudinicima, vlasnik etno sela “Izvor” Novica Gogić, jedan je od primjera uspješnih privrednika koji su prepoznali šansu koju nudi priroda na sjeveru Crne Gore. U izlaganju u kojem je novinarima i ostalim učesnicima prenio svoje iskustvo, Gogić je uputio i važnu poruku svim sadašnjim i budućim privrednicima iz oblasti turističke industrije: “Ono što smo prepoznali kao ključ uspjeha je zadovoljan gost. Naše etno selo ima jako dobru saradnju sa lokalnim stanovništvom (poljoprivrednim proizvođačima), kao i sa drugim subjektima koji se bave turizmom i poljoprivredom“.

Na sastanku organizovanom povodom početka kampanje “Iskoristi šansu prirode!” zaključeno je da je ulaganje u znanje glavni adut u sticanju konkurentske prednosti i jedan od najisplativijih vidova investiranja u turističku djelatnost. Zato je potrebno da se u narednom periodu aktivnije radi na podizanju svijesti ukupne javnosti, a posebno lokalnog stanovništva i privrednika, o značaju kontinuirane edukacije i unaprijeđenju servisa iz oblasti turističke djelatnosti. To je način da se, udruženim snagama i u partnerstvu svih segmenata društva, pomogne i ukupnim procesima koji vode razvoju preduzetništva, otvaranju novih radnih mjesta, regionalnom i napretku cijele Crne Gore.