Promotivne aktivnosti NTO CG u narednom periodu

A A A
Ocijeni >

Nakon intenzivnih promotivnih aktivnosti Nacionalne turističke organizacije Crne Gore na predstavljanju crnogorske turističke ponude na tržištu zapadne Evrope, u narednom periodu slijede aktivnosti na predstavljanju ponude za ovu sezonu i na izuzetno bitnim tržištima istočne Evrope.

Već naredne sedmice NTO CG će u saradnji sa privredom učestvovati na najvećem međunarodnom sajmu turizma u Rusiji “MITT” koji se održava u Moskvi u periodu od 19. do 22. marta.

Tržište istočne Evrope, posebno bivše Sovjetske republike, ima značajan udio u ukupnim dolascima inostranih turista u Crnoj Gori, stoga mu se u kontinuitetu posvećuje posebna pažnja. Kako je zbog aktuelne krize otkazan nastup na sajmu “UITT” u Kijevu  u Ukrajini, pojačana promocija naše destinacije će biti realizovana putem nastupa na turističkim berzama “AITF” u Buku, Azerbejdžan od 3. do 5. aprila i  u Sankt Petersburgu od 4. do 6. aprila, na kojoj će turistička ponuda Crne Gore biti predstavljena po prvi put. Biće to prilika da se obnove ugovori sa turoperatorima i pokuša nadomjestiti očekivani pad broja dolazaka iz Ukrajine. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore će takodje uzeti učešće u organizaciji studijske posjete predstavnika 50 renomiranih medija  sa ovoga područja u cilju dodatnog promovisanja i pojačanja bukinga sa ovog tržišta.

Recesija u zapadnim ekonomijama, arapsko proljeće, aktuelna ukrajinska kriza ukazuju na potrebu dalje diverzifikacije tržišta i opasnost od dominantnog oslanjanja samo na pojedina tržišta. U tom pravcu  je i Nacionalna turistička organizacija planirala svoje aktivnosti. Nakon uspješnih prezentacija u Londonu, Parizu, Berlinu i Beču, predstoje aktivnosti na pomenutim tržištima istočne Evrope, a nakon toga i u susjednim zemljama.

Očekivanja su da će uz kvalitetnu promociju i zadržavanje cijena na prošlogodišnjem nivou, uz unapijeđenu vansezonsku ponudu biti ostvaren cilj iz ekonomske politike Vlade za 2014. godinu, odnosno dalji rast turističkog prometa.