Projekat valorizacije ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula

A A A
Ocijeni >

Ministarstvo održivog razvoja i turizma sjutra, 16. maja, sa početkom u 13 časova  organizuje Okrugli sto povodom prezentacije Projekta valorizacije ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, u zgradi Ministarstva (IV Proleterske 19, multimedijalna sala, prizemlje).

Cilj organizovanja Okruglog stola je razmjena stavova i argumenata zainteresovanih strana u vezi sa davanjem u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula.

U uvodnom izlaganju prisutnima će se obratiti Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma i predstavnik Opštine Herceg Novi.

Nakon uvodnih izlaganja, aktivnosti na valorizaciji ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula prezentovaće rukovodilac direkcije za monitoring planskih dokumenata u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Stevo Davidović, direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Anastazija Miranović i sekretarSUBNOR-a Crne Gore, Miodrag Đurović.

Takođe, aktivnosti na budućem projektu prezentovaće potencijalni investitor Orascom Development Holding, a svoje viđenje valorizacije tvrđave Mamula na lokalitetu ostrvo Lastavica daće predstavnici Grupe građana ''Za spas Mamule''.

 

Programom okruglog stola predviđena je i diskusija, uz učešće predstavnika stručne javnosti, nevladinog sektora i civilnog društva, kao važnih aktera u donošenju odluka od značaja za razvoj Opštine Herceg Novi i Crne Gore.