Princip održivog razvoja turizma usko povezan sa ekonomskim prosperitetom

A A A
Ocijeni >

Delegacija Vlade Crne Gore, koju predvodi  Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma, posjetila je sjedište Svjetske turističke organizacije UN-a u Madridu i Državni sekretarijat za turizam u Vladi Kraljevine Španije.

Tokom posjete sjedištu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija u Madridu ministar Gvozdenović i direktor NTOCG Saša Radović sastali su se sa Talebom Rifaiom, generalnim sekretarom Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo susretom i dosadašnjom saradnjom. Zaključeno je da postoji obostrani interes da se, u narednom periodu, dalje poboljša kvalitet turističke ponude Crne Gore u cilju što boljeg pozicioniranja na globalnoj turističkoj i investicionoj mapi, a shodno prognozama Svjetskog savjeta za putovanja i turizam kojima je Crna Gora proglašena destinacijom sa najvećom stopom rasta i dobrim izgledom da to ostane u narednom desetogodišnjem periodu.

Sagovornici su takođe izrazili najiskrenije saučešće porodicama nastradalih u avionskoj nesreći malezijskog aviona naglašavajući da ovakve tragedije mogu uticati i na ukupnu industriju putovanja, te da u tom smislu bezbjednost u turizmu predstavlja jednu od ključnih stavki budućeg razvoja.

G-din Rifai je istakao da je Mediteran najposjećeniji pod-region na svijetu kao i da mnoštvo izazova pogađa region. Oni se ogledaju kroz konkurenciju sa drugim regionima, koji nude slične proizvode, kao i kroz osjetljivost životne sredine, na kojoj se, uglavnom, turizam i bazira.  „Samo kroz partnerstvo sa susjedima u pogledu ključnih kompetitivnih faktora kao što su inovacije, znanje i održivi razvoj, može se osigurati konkurentnost turizma na Mediteranu“ naglasio je.  Gvozdenović je ukazao da je održivost – životne sredine, ekonomska i socijalna –  ključ zaštite prirodnih, kulturnih i istorijskih potencijala i srž svih aktivnosti Vlade Crne Gore te izrazio uvjerenje da će u tom dugoročnom procesu Crna Gora ali i čitavi region nastaviti da dobija punu podršku Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija. Sagovornici su takođe razmijenili mišljenja o nizu tema direktno vezanih za poboljšanje promocije Crne Gore kroz razne programe Svjetske turističke organizacije i potencijalnog organizovanja radionica i međunarodnih konferencija u Crnoj Gori.

U okviru posjete Sjedištu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija u Madridu, potpisan je i Memorandum o razumijevanju između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija o polugodišnjem angažmanu službenika Ministarstva u Sjedištu ove organizacije, kao rezultat višegodišnje produktivne saradnje između Vlade Crne Gore i ove organizacije.

Ministar Gvozdenović je, sa svojim saradnicima, održao sastanak sa Izabelom Borego, državnim sekretarem za turizam u Vladi Kraljevine Španije. Tom prilikom, razmotrene su mogućnosti i predlozi za unapređenje saradnje, s naglaskom na pojačanu međusobnu promociju na domaćem tržištu. Gvozdenović je ukazao na sličnosti crnogorskog i španskog turizma u smislu da u obije zemlje ova oblast predstavlja generatora cjelokupnog ekonomskog razvoja: „Turizam za naše vlade predstavlja realan prioritet imajući u vidu da ovaj sektor predstavlja značajno sredstvo za podizanje kvaliteta životnog standarda i najzad  poslovanje u oblasti turizma u Crnoj Gori  karakteriše dinamični razvoj čak i u vrijeme krize“ istakao je on.

Budući da je jedan od strateških ciljeva Crne Gore privlačenje turista iz zemalja Zapadne Evrope, veoma je važno pravilno usmjeriti  promotivne kampanje, odnosno uskladiti ih  sa potrebama i zahtjevima tog tržišta. Takođe, iskustva Kraljevine Španije kao jedne od najpoznatijih svjetskih turističkih destinacija su od neprocjenjive važnosti za Crnu Goru.

Sekretarka Borego izrazila je zadovoljstvo sastankom i istakla da je špansko iskustvo i primjeri dobre prakse veoma korisno za Crnu Goru, kao turističke destinacije u razvoju. Ona je navela i neke od najznačajnijih projekata koje Vlada Kraljevine Španije preduzima u cilju praćenja svjetskih digitalnih trendova, odnosno povezivanja turizma sa inovativnim tehnologijama.

Svjetska turistička organizacija je agencija Ujedinjenih nacija, čije je sjedište u Madridu, sa glavnom misijom promocije odgovornog i održivog turizma. Kao vodeća međunarodna organizacija u oblasti turizma, Svjetska turistička organizacija promoviše turizam kao generatora ekonomskog prosperiteta, inkluzivnog razvoja i održivosti životne sredine, uz pružanje podrške u oblastima unaprijeđenog znanja i razvojnih politika turizma. Poseban fokus stavlja se na: eliminisanje prepreka u turističkoj industriji uz obezbjeđivanje putnih olakšica, uticaj turizma na smanjenje siromaštva i energetska rješenja u oblasti hotelijerstva.