Povodom Dana nezavisnosti besplatan ulaz u nacionalne parkove

A A A
Ocijeni >

Povodom Dana nezavisnosti, Upravni odbor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore JPNPCG odlučio je da se ulaz u pet crnogorskih nacionalnih parkova ne naplaćuje 21. i 22. maja.  

Na 21. sjednici Upravnog odbora JPNPCG usvojeni su, između ostalog, Planovi zaštite šuma od požara, Pravilnik o načinu organizovanja izletničkih tura motornim vozilima, kao i više informacija o najznačajnijim aktivnostima JP.

Upravni odbor je usvojio informaciju da su u toku aktivnosti u vezi sa realizacijom kapitalnih investicija, kao što su rekonstrukcija restorana „Crno jezero“ u NP Durmitor, rekonstrukcija hotela i restorana u NP Biogradska gora i asfaltiranje drugog dijela Durmitorskog prstena, jednog od najvažnijih panoramskih puteva u Crnoj Gori. 

"Planovi upravljanja za ovu godinu se realizuju u skladu sa definisanim nosiocima aktivnostima i rokovima, a u toku je realizacija više projekata koji će doprinijeti unapređenju zaštite biodiverziteta i infrastrukture, kao što su Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na Prespanskom, Ohridskom i Skadarskom jezeru, Obradujmo prirodu, Očuvanje ključne vrste biodiverziteta pelikana i Rekonstrukcija tornja za posmatranje ptica na Stanaju u saradnji sa „Fondacijom Petrović Njegoš“ čija se promocija očekuje 5. juna povodom Svjetskog dana životne sredine“, saopštio je Upravni odbor NPCG-a.

Kako su istakli, u pripremi turističke sezone očišćene su najznačajnije staze i najfrekventnije lokacije u svim NPCG, uređena drvena parkovska infrastruktura, štampan cjenovnik usluga i opremljeni centri za posjetioce. Od ove sezone na usluzi turistima su i Centar za posjetioce u NP Biogradska gora i u NP Prokletije u Gusinju. 

NPCG očekuju da će se i ove godine nastaviti trend povećanja broja posjetilaca u odnosu na prethodne godine.

Na Sjednici je usvojena informacija o realizaciji Finansijskog plana za prvi kvartal ove godine i ukazano na više elemenata koji ga ugrožavaju, kao što su smanjenje budžetskih sredstava, nepostojanje naplate ulaza u NP Lovćen, kao i obaveza plaćanja PDV-a na pojedine komercijalne djelatnosti. 

"Za očekivati je da će da će se realizacijom ovogodišnjih kapitalnih investicija doprinijeti ostvarivanju boljih finansijskih rezultata u budućem periodu. Ujedno je neophodno  stvoriti kvalitetne uslove da sve Službe u Parkovima funkcionišu na optimalan način čime će se pored zaštitne omogućiti i razvojna funkcija Parkova.

Prije svega, naglašeno je da je neophodno uspostaviti normalizaciju rada na ulazno-izlaznim punktovima u NP Lovćen, omogućiti neometan rad zaposlenih u ovom Parku i obavljanje njegove osnovne funkcije – kontrole i zaštite prostora Nacionalnog parka od svih bespravnih radnji. Isto tako, u budućem periodu, od NPCG kao pokretača razvoja sredine u kojoj se nalaze se očekuje da budu aktivniji u razvojnim projektima i da preuzmu inicijativu u uspostavljanju privatno-javnog partnerstva“, dodaje se u saopštenju.

Na ovoj Sjednici usvojeni su i Planovi zaštite šuma od požara kao prioritetni u okviru Službe zaštite posebno u nastupajućem periodu kada se očekuju toplije vremenske prilike i pojačana frekvencija turista.  Urađene su mape sa najugroženijm područjima na kojima je vjerovatnoća da će se pojaviti požari visoka i istaknuto je da je blagovremeno otkrivanje požara od izuzetnog značaja jer spriječava štete širih razmjera. 

"Od ostalih tačaka izdvajamo da je usvojen Pravilnik o načinu organizovanja izletničkih tura motornim vozilima u Parkovima. S tim u vezi, turističke agencije su u obavezi da najmanje 24 časa prije dolaska obavijeste Park i informišu o broju vozila i lica koji će proći Parkovima, kao i da zaključe Ugovor o korišćenju dobara sa JPNPCG kao davaocem usluga“, naglašeno je u saopštenju.

Na planu međunarodne saradnje istaknuto je da će se u oktobru formirati Asocijacija parkova Dinarskog luka sa sjedištem u Podgorici ili u Zagrebu i sa osnovnim ciljem razmjene dobre prakse i ideja među zaposlenima regiona, zajedničkog konkurisanja za projekte evropskih fondova i unapređenje neposredne komunikacije na svim nivoima.