Potpisan Ugovor o valorizaciji Lipske pećine vrijedan 1,1 milion eura

A A A
Ocijeni >

Na Cetinju je danas potpisan Ugovor o korišćenju zaštićenog prirodnog dobra „Lipska pećina“ po modelu javno – privatnog partnerstva. Dokument su potpisali gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović i izvršni direktor kompanije „Lipska pećina“ d.o.o. Matjaž Berčon.

Iz kabineta Bogdanovića je saopšteno da Odredbe potpisanog ugovora, između ostalog, predviđaju valorizaciju Lipske pećine u turističke svrhe i to kroz brojne aktivnosti, vrijedne 1,1 milion eura. 

Projektna dokumentacija je u pripremi, a investicijom su obuhvaćeni radovi na uređenju platoa i prilaznih infrastrukturnih objekata ispred pećine, te uređenje staza i ograde, odnosno instaliranje rasvjete u samoj pećini.

“Iskorišćavanje značajnih potencijala kojima raspolaže Lipska pećina, učiniće da već u bliskoj budućnosti posjetiocima ponudimo obilazak još jednog, do juče neistraženog, prirodnog dobra. Nadalje, iskustvo predstavnika kompanije “Lipska pećina”, koji su bili angažovani i na jednom od najpoznatijih speleoloških lokaliteta u Evropi - jami u Postojni, garantuje da će valorizacija Lipske pećine biti realizovana na kvalitetan način. Konačno,  danas potpisani Ugovor predstavlja i temelj prvog ovakvog projekta u Crnoj Gori. Jer, Lipska pećina biće prvo zaštićeno prirodno dobro koje će biti valorizovano kroz ovaj vid partnerstva. Zato sam uvjeren da će naš projekat u budućnosti predstavljati i dobar primjer za druge slične lokacije”, kazao je Bogdanović.

Privatni partner, tokom priprema za otvaranje Lipske pećine, uložiće oko 800.000 eura. Građevinski radovi u pećini i njenoj neposrednoj okolini počeće već u prvom dijelu naredne godine. Kompanija „Lipska pećina“, tokom početne faze djelovanja, zapošljavaće pet građana, a potom će, u svrhu turističkog djelovanja biti otvorena i dodatna radna mjesta.

“Uprava Turističkog preduzeća „Lipska pećina“ ima iskustvo u vođenju Postojnske jame, najposjećenije u regionu. Međutim, oslonićemo se i na domaće stručnjake iz ove oblasti. Očekujemo da ćemo za rad u pećini angažovati i određen broj mladih Cetinjana, koje ćemo izabrati početkom 2014. godine, kada će biti organizovana i obuka za rad. Bitno je naglasiti da su sredstva za realizaciju projekta već obezbijeđena u cjelosti, pošto su fond „Moneta“ i „Otrantkomerc“, u čijem okviru je osnovana naša kompanija, osigurali ugovoreni iznos investicije. Drago nam je što je Prijestonica Cetinje prepoznala vrijednost prirodnog dobra koje predstavlja Lipska pećina”, rekao je izvršni direktor „Lipske pećine“ Matjaž Berčon.

Time će Lipska pećina postati prvi speleološki lokalitet otvoren za organizovane turističke posjete posjete.

Inače, Lipska pećina jedan je od najznačajnijih speleoloških lokaliteta u Crnoj Gori i šire. Spada u najstarije proučavane pećine u državi, s obzirom da prva interesovanja za nju potiču još iz sredine XIX vijeka. Temeljnija istraživanja pećine rađena su u drugoj polovini prošlog vijeka.

Pećina, nastala u stijenskoj masi između Cetinjskog polja i Dobrske uvale, spada u red etažnih speleoloških objekata, s obzirom na njen izuzetno razvijen splet kanala. Do danas, istraženo je kako dužina kanala u pećini iznosi 3.5 kilometara, a da je vertikalno rastojanje između najviše i najniže tačke više od 300 metara.