Potpisan „Etički kodeks o zaštiti prava u turizmu“

A A A
Ocijeni >

Danas je u okviru kongresa Njemačkog turističkog udruženja (DRV) u hotelu „Mediteran“ potpisan etički kodeks između Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i DRV-a.

Taleb Rifai, gerneralni sekretar Svjetske turistčke organizacije je sa predsjednikom Njemačkog turističkog udruženja, Jurgenom Büchy-ijem i turističkom privredom Njemačke potpisao zvanični dokument o obavezivanju svih subjekata u branši o zaštiti ljudskih prava u turizmu. Ugovor su ovom prilikom potpisali i vodeći turoperatori, privrednici i avio kompanije. Rifai je ovom prilikom istakao da je proces prihvatanja globalnog etičkog kodeksa započeo predhodne godine u Španiji. On je već uveden u Sjevernoj i Južnoj Americi kao i Aziji. Po njegovim riječima, inicijativa se javila zbog sve većeg širenja obima turističkog djelovanja što je otvorilo prostor za zloupotrebu u određenom obliku. Kodeks je bitan iz razloga što će ga prihvatiti cjelokupna turistička privreda Njemačke i voditi se njime u daljem poslovanju.

Taleb Rifai, koji je iz nekoliko navrata boravio u Crnoj Gori kroz saradnju sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i NTOCG, rekao je kako primjećuje da je Crna Gora odlično ispratila trendove razvoja turizma i da se već prepoznatljovo definiše kao jedinstvena zemlja, koja nudi autentičan doživljaj, bez stvaranja velikih konglomerata i izgradnje mega hotela. Prednost Crne Gore i njena snaga kao destinacije je mali prostor sa vanrednim ljepotama i širokim dijapazonom atrakcija. On je uvjerenja kako su vodeći kreatori turizma u Crnoj Gori razumjeli pravac kretanja turističkih tokova i orjentisali se prema njima. Kao preporuku za naredne korake istakao je uspostavljanje bliže saradnje sa turističkom privredom regiona koja ne predstavlja konkurenciju već partnera u cilju boljeg i kvalitetnijeg prepoznavanja od strane medjunarodnih turista.

Na osnovu izuzetne ekspertize u turizmu i turističkim institucijama, Rifai smatra da se Crna Gora razvija kao receptivna zemlja u dobrom pravcu i da je u odnosu na postavljene ciljeve i dinamiku njihovog sprovodjenja očekuje svijetla turistička budućnost.

Tokom dana je takođe održan sastanak generalnog sekretara UNWTO-a, Taleba Rifaia sa pomoćnikom ministra Ministarstva održivog razvoja i turizma, Oliverom Brajović, i direktorom NTO-a, Sašom Radovićem, tokom kojeg su razmjenjena mišljenja i razgovarano o modelima buduće saradnje.