Postavljene informativne table na lokalitetu budućeg ski centra „Kolašin 1600"

A A A
Ocijeni >

Na lokalitetu budućeg ski centra „Kolašin 1600“ danas su postavljene tri informativne table, koje označavaju lokaciju budućeg baznog naselja, kao i polaznu i izlaznu stanicu buduće žičare K8/D6C. Navedeni lokalitet predviđen je za turističku valorizaciju, shodno Prostornom planu posebne namjene Bjelasica i Komovi (PPPN) i predstavljaće okosnicu razvoja turizma Sjevernog regiona Crne Gore.

Namjera Vlade Crne Gore je da, pored nabavke novog šestosjeda K8/D6C i izgradnje ski staza, stvori kompletne infrastrukturne preduslove za uspješnu valorizaciju navedenog lokaliteta, kroz aktivnosti predviđene za tekuću i naredne godine.

Imajući u vidu potencijal regiona Bjelasice i Komova, te u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksom, kada je razvoj ski resorta u pitanju, Vlada Crne Gore ima namjeru da razvije skijaško područje, koje bi bilo jedan od glavnih nosioca razvoja turističke privrede ovog lokaliteta, a koje je definisano prema relevantnim internacionalnim standardima planiranja. To podrazumijeva ozbiljan, profesionalan, pristup planiranju i izgradnji modernih skijaških centara sa svim pripadajućim sadržajima turističke infrastrukture.

Tender za turističku valorizaciju lokaliteta Kolašin 1600 je objavljen 17. maja i trajaće do 31. oktobra 2014. godine. Tenderom je predviđen dugoročan zakup zemljišta u državnoj svojini, na kojem je planom predviđena izgradnja baznog naselja, koje obuhvata tri hotela, komercijalne i druge sadržaje, a procijenjena vrijednost investicije je od 65 do 70 miliona eura. Početak rada žičare očekuje se u zimskoj sezoni 2015 - 2016.