Posjeta turskih MICE agencija Crnoj Gori u organizaciji Crnogorskog kongresnog biroa

A A A
Ocijeni >

Danas je u Crnu Goru doputovala grupa predstavnika turskih agencija koje su specijalizovane za MICE (meetings, incentives, conferences/congresses and events – sastanci, motivaciona putovanja, konferencije/kongresi i događaji) ponudu, u organizaciji Crnogorskog kongresnog centra (Montenegro Convention Bureau - MBC) pri NTOCG.

vrha ovog putovanja je edukacija turskih organizatora događaja sa potencijalima zemlje za ovu vrstu turizma. Program obilazaka se sastoji od inspekcijskih posjeta hotelskim kapacitetima „Ramade“, „Splendid Conference&Spa“, „Mediterana“, „Queen of Montenegra“, „Maestrala“, „Avale Resort&Villas“ koju pružaju mogućnost organizovanja kongresa, njihovih pratećih sadržaja, zatim atraktivnih restorana, kulturnih i istorijskih znamenitosti, muzeja i investicionih projekata kao što su Porto Montenegro i Aman Sveti Stefan.

Povodom dolaska agenata, održan je sastanak u podgoričkom hotelu „Ramada“ sa direktorkom MCB Danicom Ćeranić, agencijom „Montenegro Adventures“ i predstavnicima «Turkish Airlines»-a koji je pomogao organizaciju putovanja.

Podršku realizaciji ovoga studijskog putovanja su takođe dali agencija “Talas M” iz Budve, hoteli „Splendid Conference&Spa“ i Ramada, LTO Bara, Budve, Kotora i Tivta.

Neki od najuticajnijih turskih agencija za organizaciju putovanja iz ove oblasti koji do nedjelje borave u posjeti Crnoj Gori su: „Scala Mice“, „Meridian“, „Ser-Vis“, „Marmara Babil“, „Adriyatik“, „Tekser“, „THY“.

Za Crnu Goru kao turističku destinaciju MICE turizam je veoma bitan, imajući u vidu visokokvalitetni turizma i platežne goste, kao i činjenicu da se ova putovanja odvijaju tokom cijele godine. Prosječna potrošnja jednog delegata koji učestvuje na nekoj konferenciji ili motivacionom putovanju je veća od potrošnje turiste koji dođe na odmor. Zbog toga ne iznenađuje činjenica da sve destinacije smatraju da je MICE turizam izuzetno atraktivan. Za Crnu Goru ovaj segment turizma obezbjeđuje dolaske turista posebno u periodu vansezone (pretežno maj, jun, septembar, oktobar, novembar).

Svi agenti su iznijeli pozitivna očekivanja po pitanju organizacije nekog od sljedecih događaja u našoj zemlji.