Plovni put od Bara do Virpazara za promociju regiona

A A A
Ocijeni >

Najveći broj posjetilaca u Nacionalnom parku Skadarsko jezero je od maja od oktobra. Posjetioci žele da krstare, a NP Skadarsko jezero, kako je rekao direktor ovog NP-a Goran Škatarić, čini sve, da ovaj dragulj što više približi turistima. 

Prošle godine uvrštenaje nova turistička ponuda-kajakarenje i u tu svrhu nabavljeno je 12 kajaka. Parkje u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama Bara, Cetinja i Podgorice izradio katalog regiona na maternjem, engleskom, ruskom i francuskomjeziku, piše Dan.

U starim selima, objašnjava Škatarić, koji pružaju osjećaj topline, autentičnih kamenih kuća, smještenih u priobalju Skadararskog jezera i po padinama kraških planina nalazi se veliki broj vinskih podruma u vlasništvu lokalnih mještana. U Centru za posjetioce u Virpazaru moguće je kupiti neka vina lokalnih proizvođača. Ovdje se održavaju Festival vina i ukljeve i Festival prirode i kulture.

„Rijeka Crnojevića i Virpazar, nam je od velikog značaja za region Skadarskog jezera i Cetinja pogotovo sa aspekta razvoja kulturnog turizma. Realizacijom projekta žičare od Kotora do Cetinja i otvaranjem plovnog puta od Bara do Virpazara preko rijeke Bojane uz obogaćivanje ponude na Skadarskom jezeru cijeli predio bi oživio i privukao znatno veći broj turista.

Valorizaciji Skadarskog jezera i rijeke Bojane, kao zajedničkim resursima dvije zemlje, posvećujemo posebnu pažnju u okviru bilateralnih odnosa i saradnje Crne Gore i susjedne Albanije. Zato ćemo raditi na otvaranju brodske linije od Virpazara do Skadra, na uspostavljanju željezničke veze od Skadra preko Podgorice do Kolašina i produbljivanja korita rijeke Bojane. Turistički potencijali jezera nijesu u mjeri u kojoj ljepota jezera zaslužuje. Postoje turistički obilasci jezera i pružanje restoranskih usluga, ali nedovoljno za potpunu valorizaciju potencijala“, kaže Škatarić. 

Naravno, kako on naglašava, svi planovi koj i se prave moraju biti bazirani na održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

On naglašava strategiju razvoja saobraćaja Crne Gore. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je kao jedan od prioriteta odredilo revitalizaciju Luke Virpazar u cilju valorizacije ekonomskih potencijala jezera.

„Projekat valorizacije podrazumijeva rekonstrukciju pristanišnih kapaciteta i otvaranje graničnog prelaza za međunarodni jezerski putnički saobraćaj u Virpazaru. Lokalna uprava pružiće podršku i svakoj ideji turističke, ali i drugih organizacija, a koje se tiču revitalizacije Rijeke Crnojevića, jer ne treba zaboraviti da je ona tokom prošlosti predstavljala značajan centar koji je svojevremeno imao i svoju samoupravu. Ne treba zanemariti ni činjenicu da Rijeka Crnojevića danas ima snažan potencijal da u budućnosti, bude centar priobalja Skadarskog jezera, ne samo kada je riječ o djelu koj pripada prijestonici, već i šire“, Škatarić.