Plantaže izlaze u susret potrošačima

  • Šipčanik,Plantaže,Podgorica,Crna Gora
A A A
Ocijeni >

Nedaleko od glavnog grada, nekada neplodno Ćemovsko polje je danas najveći vinograd u jednom kompleksu u Evropi. Odavde, autohtone crnogorske sorte vranac i krstač, zajedno sa poznatim svjetskim sortama, putuju širom planete kao vina i lozove rakije prepoznatljive po kvalitetu. Za to je već pedeset godina zaslužna najnačajnija vinogradarsko-vinska kompanija u Crnoj Gori “13. jul – Plantaže”.

Vodeći računa o svim svojim kupcima i potrošačima, koji već pola vijeka vjeruju Plantažama, a povodom povećanja stope PDV-a sa 17% na 19%, kompanija je odlučila da ne mijenja veleprodajne cijene svojih proizvoda na tržištu Crne Gore, već će za iznos uvećanja stope PDV-a korigovati svoje proizvođačke cijene.

Povjerenje potrošača sticano godinama je najvrijednije blago i najveća obaveza.

Živjeli uz vina Plantaža.


Vezane stranice: