Otvoren trening kurs za upravljanje radioaktivnim otpadom

A A A
Ocijeni >

Danas je u multimedijalnoj sali Ministasrtva održivog razvoja i turizma, otvoren regionalni trening kurs za upravljanje radioaktivnim otpadom.

Trening su otvorili Ivana Vojinović, pomoćnica ministra održivog razvoja i turizma i Dragan Kubelka, direktor Državnog Zavoda  za radiološku i nuklearnu sigurnost Hrvatske.

Trening kurs se realizuje u okviru IPA projekta Upravljanje zatvorenim izvorima, uklanjanje radioaktivnog otpada (radioaktivni gromobrani) i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu, koji je podržala Evropska komsija, a čiji su nosioci za Crnu Goru Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine. Kurs će biti održan od 3. do 7. decembra.

Kurs je namijenjen aktivnostima u procesu upravljanja radioaktivnim otpadom - strateška dokumenta o upravljanju radioaktivnim otpadom, planovi upravljanja radioaktivnim otpadom, upravljanje iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima, upravljanje radioaktivnim gromobranima i dr.

Prva tri dana trening kursa (3-5. decembar) imaju regionalni karakter i u njemu će, pored predstavnika Crne Gore, učešće uzeti predstavnici Republike Makedonije i Kosova. Preostala dva dana treninga (6-7.decembar) posvećena su samo učesnicima iz Crne Gore.

Trening kurs sprovodi ENCO tim koji je angažovao eminentne predavače iz ove oblasti, dr Dragana Kubelku, direktora Državnog Zavoda  za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske i Dejana Trifunovića, savjetnika u ovoj oblasti i kontakt osobi Hrvatske za sprovođenje Zajedničke konvencije o sigurnom upravljanju istrošenim gorivom i sigurnim upravljanjem radioaktivnim otpadom.