Opština Ulcinj daje doprinos suzbijanju sive ekonomije u turizmu

A A A
Ocijeni >

Direktor Uprave za inspekcijske poslove UIP Božidar Vuksanović i predsjednik Opštine Ulcinj Nazif Cungu dogovorili su punu logističku podršku Opštine Ulcinj i usaglasili stalnu koordinacija lokalnih službi sa Štabom za praćenje turističke sezone, formiranim radi efikasnije borbe u suzbijanju sive ekonomije u oblasti turizma. 

Vuksanović i Cungu susreli su se danas kako bi dogovorili institucionalnu saradnju u cilju obezbjeđivanja uspješne turističke sezone u Ulcinju.

Dogovoreno je da po potrebi inspekcije Uprave za inspekcijske poslove obrazuju zajedničke ekipe sa lokalnom komunalnom policijom u periodu aktivnosti Štaba za praćenje turističke sezone, koji je već počeo sa radom 1. maja i biće aktivan do 15. septembra tekuće godine.

"Zaključeno je da će se posebna pažnja usmjeriti na pojavu sivog tržišta rada, nelegalno bavljenje trgovinom i pružanja usluga smještaja, nepropisnog pružanja usluga kupališta, buku, kao i na  zdravstveno-sanitarne uslove u ugostiteljskim objekatima“, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Na sastanku je istaknuto da zajedničke aktivnosti turističke inspekcije i komunalne policije biće od značaja za kontrolu zakupaca kupališta, koji su, shodno zakonu, obavezni da oslobode pedest odsto prostora od plažnog mobilijara. U suprotnom, mobilijar će oduzimati izvršna služba.

Ažurnošću Uprave za inspekcijske poslove u saradnji sa službama ove opštine, radiće se na suzbijanju nelojalne konkurencije radi obezbijeđivanja regularnog tržišta rada i kvalitetnije turističke ponude Ulcinja.