Održivost kroz turizam –model ekonomskog rasta

A A A
Ocijeni >

Crnu Goru će u narednom periodu posjetiti oko 250.000 ruskih turista, najavljeno je tokom turističkog sajma „MITT 2013“ koji se održava u Moskvi, a na kome crnogorsku delegaciju predvodi ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.

Ministar Gvozdenović, direktor NTO CG Saša Radović i ambasador Crne Gore u Rusiji Zoran Jocović  su, tokom trajanja Sajma, imali susrete sa predstavnicima ruskih turoperatora, investitora i agencija, tokom kojih je ukazano na modele unaprijeđenja crnogorske turističke ponude na ovom strateški važnom tržisštu. Na sastancima, Gvozdenović je naglasio da je fokus na stvaranju kvalitetnog hotelskog sektora, te diversifikacija turističkog proizvoda, uz valorizaciju znamenitih i atraktivnih predjela crnogorske kulturne baštine.

Takođe, na poziv Vladimira Medinskog, ruskog ministra kulture, ministar Gvozdenović uzeo je učešće i na “Prvom samitu ministara turizma” u okviru „MITT 2013“, kome je prisustvovao veliki broj zvaničnika, ali i drugi značajni predstavnici turističke privrede na globalnom nivou.

Vlade danas moraju uspostaviti složenu ravnotežu između osvajanja stranih ulaganja sa jedne strane i, sa druge strane, osiguravanja da je ulaganje u skladu sa planom održivosti i dugoročnim potrebama“, istakao je ministar Gvozdenović u svom izlaganju tokom Samita. On je takođe ukazao na značaj budućih aktivnosti država, regiona i globalne zajednice koje se moraju fokusirati na izgradnju hotelskih kapaciteta koji zadovoljavaju kriterijume visoke kategorije, inovativnost u pogledu ponude turističkog proizvoda i ulaganje u edukaciju u turizmu. „Ulaganje u inovativnost, obrazovanje i praktičan rad -  je ulaganje u budućnost“ naglasio je on.  

Na Samitu je bilo riječi  o usvajanju politike unaprijeđenja turizma, u cilju otklanjanja barijera, a kroz pojednostavljenje procedura i stvaranjem optimalnih uslova za povećanje smještajnih i prevoznih kapaciteta, osiguranju bezbjednosti turista, promovisanju kulturnih dešavanja i korišćenju napredne IT infrastrukture u turističkoj industriji.

"MITT 2013" se tradicionalno održava u kompleksu Expocentar, na površini većoj od 50 000m2. U okviru prezentacije turističke ponude Crne Gore na štandu NTO CG, svoju ponudu predstavili su: strateški partneri Crne Gore, turoperatori, turističke organizacije, kompanije koje posluju u ovoj oblasti i dr.