Održana XIV sjednica Tenderske komisije za turizam

A A A
Ocijeni >

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održana XIV sjednica Tenderske komisije za turizam, kojom je predsjedavao predsjednik Tenderske komisije, ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić.

Komisija je razmatrala Prijedlog Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju Golf kompleksa u Tivtu, sa Izvještajem o rezultatima pregovora za zaključivanje Ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju Golf kompleksa u Tivtu. Takođe, Komisija je predložila Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte da prihvati preloženi Ugovor o zakupu zemljišta i preporučila Skupštini akcionara Montepranzo  - Bokaprodukt AD, kao preduslova za zaključivanje ugovora, da donese odluku o davanju u zakup zemljišta za izgradnju golf kompleksa.

Ugovorom zakup zemljišta je predviđen na 90 godina, pod zakup se daje površina od 786.685 m2 kompleksa zemljišta po cijeni od 0,16€ po m2, uz obavezu zakupca da izgradi i upravlja izgrađenim Golf terenom i pratećim sadržajima.

U cilju bržeg razvoja Tivta i cijelog obalnog pojasa i modernizovanja naše turističke ponude  realizacija ovog projekta kroz izgradnju golf terena sa partećim sadržajima, uz realizaciju projekata Luštice, Qatar diar-a, kao i već svjetski prepoznatog projekta Porto Montengra, Crnu Goru pozicioniralo kao jednu od najpoželjnijih destinacija, prepoznatu po visokom kvalitetu raznovrsnih usluga i ponuda.