Održana II sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta

A A A
Ocijeni >

Druga sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta kojom je predsjedavao predsjednik Tenderske komisije, ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović održana je juče u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Koordinatori Radnih grupa za kapitalne, turističke, projekte valorizacije lokaliteta bivše vojne imovine i projekte obuhvaćene planskim dokumentima od posebnog značaja, prezentirali su pregled postojećeg stanja po svakom projketu obuhvaćenom djelokrugom rada Tenderske komisije.

Identifikovani su prioritetni projekti, i definisani dinamika aktivnosti u narednom periodu u dijelu pripreme tenderske dokumentacije, i to za projekte vojni kompleks kasarna ,,Mediteran’’ Žabljak,  ,,Radoje Dakić’’, Žabljak, vojno turistički kompleks ,,Bigovo – Trašte’’, Kotor; Njivice, Utjeha – Rt Odrač, Kamp Neptun, Turistički kompleks –"Ecolodge" – DSL Vranjina sa Lesendrom, DUP Bušat, Bar i lokacije bivšeg preduzeća Dinara, Kotor.