Održan seminar u oblasti klimatskih promjena

A A A
Ocijeni >

Prethodna 2 dana, 11. i 12. marta, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, u multimedijalnoj sali Ministarstva, održan je seminar u oblasti klimatskih promjena pod nazivom “Podrška crnogorskim institucijama u jačanju administrativnih kapaciteta u procesu pristupanja EU u oblasti klimatskih promjena-iskustva Hrvatske”.

Cilj održavanja seminara je da Crna Gora koristeći iskustvo Republike Hrvatske u evropskim integracijama na što bolji način priđe obavezama u predstojećim predpristupnim pregovorima, konkretno u vezi sa bilateralnim skriningom za oblast životne sredine i klimatskih promjena.

Generalni direktor za međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Andro Drecun, se u uvodnom obraćanju zahvalio na razvojnoj pomoći Republici Hrvatskoj i naglasio da će ovaj vid saradnje dvije države biti od velikog značaja za Crnu Goru pogotovo u dijelu prenošenja i implementacije klimatskog zakonodavstva koje je jedno od najzahtjevnijih u zakonodavstvu Evropske unije i najavio dalji nastavak saradnje po ovom pitanju.

Voditeljica Službe za zaštitu klime, ozonskog sloja i mora u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Hrvatske Višnja Grgasović, prezentovala hrvatska iskustva u pristupnim pregovorima. Akcenat je stavljen na članove pregovaračke grupe 27, za životnu sredinu i klimatske promjene, pa je ovaj seminar predstavljao izuzetnu priliku da se čuju iskustva nove članice EU i da se u interaktivnoj diskusiji razmijene iskustva iz ove oblasti, koja će biti veoma značajna za dalji put Crne Gore ka članstvu u EU.