Održan sastanak u cilju obezbjeđenja bržeg i jednostavnijeg protoka turista na graničnim prelazima

A A A
Ocijeni >

Danas je na tivatskom aerodromu održan sastanak na temu „Bolji i efikasniji protok turista na graničnim prelazima tokom sezone.“ Sastanak je održan u cilju kvalitetne pripreme turističke sezone kako bi se stvorili uslovi za nesmetano odvijanje prelazaka putnika na graničnim prelazima i smanjenje procedure prelaska državne granice za vrijeme turističke sezone.

Sastanku su prisustvovali pomoćnica ministra za turistički razvoj Olivera Brajović, direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović, rukovodilac odsjeka za kontrolu prelaska državne granice Slavko Vojinović, samostalni policijski komesar Zoran Stanković i direktor Aerodroma Tivat Ranko Bošković.

Shodno Agendi reformi u turizmu, cilj radne posjete je unaprjeđenje koordinacije nadležnih službi javne uprave radi što bolje pripreme turističke sezone. Kroz koordinirane aktivnosti će biti preduzete sve raspoložive mjere za pojednostavljene procedure prelaska državne granice za vrijeme turističke sezone I samim  tim će se smanjiti zadržavanje turista na našim graničnim prelazima.

Na sastanku je razgovarano o unaprijeđenju koordinacije nadležnih službi javne uprave na graničnim prelazima, u ciju lakšeg i bržeg protoka putnika, kao i o obezbjeđivanju više izlaznih traka prilikom odlaska turista. Posebna pažnja posvećena je pitanju rekonstrukcije i proširenja kapaciteta aerodoroma.

Na sastanku je dogovorena podrška aktivnostima Nacionalne turističke organizacije u cilju informisanja putnika prilikom ulaska u našu zemlju.

Aerodrom Tivat u zadnjim godinama bilježi konstantan rast broja putnika, a u maju ove godine evidentirano je 11,14% više turista u odnosu na isti period 2012.godine.

Po završetku sastanka, pomoćnica ministra, direktor Nacionalne turističke organizacije i rukovodilac odsjeka za kontrolu prelaska državne granice obišli su granične prelaze Konfin i Debeli Brijeg.