Održan sastanak ministra Gvozdenovića sa regionalnom direktorkom Svjetske zdravstvene organizacije Žužanom Jakab

A A A
Ocijeni >

Danas je održan sastanak ministra Branimira Gvozdenovića sa Žužanom Jakab, regionalnom direktorkom Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu koja boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na inicijativu ministra zdravlja Miodraga Radunovića.

Ministar Gvozdenović u razgovoru sa direktorkom Jakab istakao je da, od dobijanja nezavisnosti, Crna Gora u svojim strateškim dokumentima integrativno uključuje pitanje zdravlja. Prvi takav dokument je Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore 2007-2012, koji je trenutno u fazi revizije.

Sagovornici su se složili da je u procesu revizije Strategije potrebno zdravlje posmatrati integrativno u odnosu na sva tri stuba održivog razvoja, te se zdravstveni sistem mora prilagoditi većim očekivanjima, kao i novim demografskim, ekološkim i zdravstvenim izazovima.

Istakli su, takođe, da je od ključnog značaja djelovanje na socijalne, kulturološke, ekološke i političke determinante zdravlja, unaprijeđivanje zdravlja obespravljenih i marginalizovanih grupa, te zadovoljenje posebnih potreba ljudi u različitim fazama života. Posebnu pažnju treba posvetiti hroničnim, nezaraznim bolestima i mentalnom zdravlju, te obezbijediti dugoročno i održivo finansiranje za zdravlje kao pretpostavke ostvarivanja razvojnih ciljeva u budućnosti.

Poseban segment razgovora ticao se unaprijeđenja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori, koji predstavlja značajan i nedovoljno iskorišćen potencijal za razvoj i unaprjeđenje turističke ponude.

Na sastanku je izraženo uvjerenje da je prednost Crne Gore cjelokupan turistički aranžman koji pored zdravstvene usluge uključuje prirodne ljepote, kulturu, autohtonu hranu.