Održan regionalni prekogranični sastanak partnera IPA projekta “TURGRATE 2”

A A A
Ocijeni >

Danas je u Podgorici održan peti regionalni prekogranični sastanak u okviru Jadranskog IPA projekta „Udruženo djelovanje u promociji održivog razvoja turizma – „TURGRATE 2” koji je počeo u februaru 2011. godine a završiće se u julu 2014. godine. Pored Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTO) i Lokalne turističke organizacije Bara (LTO) iz Crne Gore, projektni partneri su iz Albanije, Grčke i Italije.

Direktor Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Saša Radović je istakao da je osnovni cilj projekta poboljšanje promocije i valorizacije kulture, agro-prehrambenih proizvoda kao i jačanje na održiv način konkurentnosti turističke destinacije Jadrana. Ukupna vrijednost projekta je 2 500 000 €, od čega je za Crnu Goru namijenjeno 450 000 €. On je pojasnio da su kroz “TURGRATE2” do sada sprovedene aktivnosti kao što je popis kulturne baštine i kartografsko mapiranje lokaliteta Duklje, muzeja Marka Miljanova – „Medun” i starog grada Bara. Na prostoru glavnog grada je postavljena signalizacija koja ukazuje na ove vrijedne lokalitete. “U narednom periodu, biće urađene njihove virtuelne ture, i integrisane na sajtu www.turgrate2.eu. U okviru zajedničkih aktivnosti indentifikovana je kružna biciklistička tura za sve zemlje partnere za koju je napravljena brošura sa mapom ali i postavljena ključna signalizacija”.

Kroz projekat su realizovane četiri umjetničke izložbe kao i četiri muzička koncerta izvorne muzike u Italiji, Tirani, Grčkoj i u Baru, što je imalo za cilj prekograničnu razmjenu umjetničkih djela i upoznavanje sa kulturom zemalja koje učestvuju u projektu. Uradjena je i studija izvodljivosti tri nova turistička proizvoda za biciklizam, kulturu i enogastronomiju, i uveden je prvi ekološki standard priznat od EU - Ekolabel za tri smještajna kapaciteta u Crnoj Gori. Do kraja projekta ocekuje se izrada projekta o poboljšanju pristupačnosti spomenicima kulture i turističkim lokacijama za lica ograničenih mobilnosti na osnovu koji će biti uradjene intervencije na terenu.

Direktorica turističke organizacije Bara, Neda Ivanović je navela benefite koje je opština Bar imala kroz promociju održivog turizma putem predstavljanja na specijalizovanim turističkim sajmovima WTM London, ITB Berlin, Geteborg TUR. Ona je najavila skoru dopunu turističke signalizacije Bara kroz tzv. “nulti kilometar”, prvi u regionu, u vidu interesantne skulpture od koga će se mjeriti udaljenost od ostalih gradova.

Franco Scoditti, gradonačelnik Opštine Mesanja je izrazio zadovoljstvo zbog koncepta strategije koja je zajednički dogovorena i uspješno implenetirana na svim nivoima. Na sastanku je bilo riječi o postignutim rezultatima tokom proteklih 36 mjeseci trajanja projekta kao i o aktivnostima planiranim u narednom periodu, poput inovativnog softver sistema za racionalizaciju i poboljšanje kvaliteta turističkih javnih usluga, o čemu su govorili savjetnik za evropsku politiku Opštine Nardo Flavio Maglio i Tommaso Cavallo, savjetnik za zanatske i proizvodne djelatnosti Opštine Latiano, Italija.