Održan redovni godišnji sastanak Nacionalne i lokalnih turističkih organizacija

A A A
Ocijeni >

Redovni godišnji sastanak Nacionalne turističke organizacije Crne Gore sa lokalnim turističkim organizacijama održan je danas u hotelu „Queen of Montenegro“ u Bečićima u prisustvu predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, i direktora  predstavništava NTO-a. Fokus sastanka je bio razmatranje i dogovor o zajedničkim aktivnostima i planovima za marketinške i sajamske nastupe na međunarodnom i regionalnom tržištu tokom 2013. godine. Razmatrane su aktivnosti za zimsku turističku sezonu sa akcentom na domaće i regionalno tržište, kao i predstojeći kongres Njemačkog turističkog udruženja koji će se sredinom novembra održati u Budvi.

Saša Radović, direktor NTO CG je sumiranjem rezultata ljetnje turističke sezone ocijenio da je u ovoj godini crnogorski turizam sačuvao vitalnost u uslovima aktuelne globalne krize i da su planirane projekcije Ekonomske politike Vlade ostvarene, u nekim segmentima i premašene, što pokazuju kvantitativni i kvalitativni pokazatelji. Čestitajući svima na odličnim rezultatima, Radović je rekao da je i dalje očuvano značajno učešće tržišta Evropske unije u ukupnom turističkom prometu, kao i tržište regiona koje je i ove godine animirano kvalitetnom kampanjom. Uspješna sezona je rezultat dobre cjenovne politike i intenzivnih promotivnih aktivnosti, generalne kampanje na međunarodnom i tržištu Regiona. Unaprijeđeni infrastukturni preduslovi i poboljšana komunalna uredjenost, kao i preko hiljadu novih hotelskih kreveta u ponudi su takođe dali doprinos u ostvarivanju pozitivnih rezultata.  

Željka Radak Kukavičić, pomoćnik ministra Održivog razvoja i turizma je izrazila pozitivna očekivanja u turističkim trendovima i tokom naredne godine na osnovu rangiranja Crne Gore, izvještaja Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, Svjetskog ekonomskog foruma i ostalih institucija, posebno u dijelu koji se odnosi na produžetak turističke sezone. Istakla je da do novembra hotelijeri bilježe bolju popunjernost kapaciteta što će se dodatno reflektovati na ukupni rast prihoda i prometa, a takodje je najavila da će do kraja godine u hotelskom smještaju početi sa primjenom sistem elektronske evidencije turista u Crnoj Gori. Projekat će tokom sljedećegodine biti proširen i na vlasnike smještaja u domaćoj radinosti. Direktni prihodi od turizma su se primakli 700 milion eura. Kada se uzme u obzir dominantno učešće stranih turista u prometu, od gotovo 90%, to govori da je ova privredna grana i najznačajnija izvozna grana naše ekonomije.

Direktori lokalnih turističkih organizacija pojedinačno su predstavili rezultate i ukazali na izazove sa kojima su se suočili tokom ljetnje sezone, kao i naredne aktivnosti i projekte koje će preduzeti u cilju promocije specifičnosti svojih regija. Posebna pažnja u diskusiji je posvećena problematici turističkih organizacija iz sjevernog regiona pri obavljanju aktivnosti u uslovima redukovanih finansijskih sredstava, kao i aktuelnim nedostacima u postojećoj evidenciji turista i problematici vezanoj za izvore sredstava turističkih organizacija (boravišne i turistička taksa, članski doprinos). Zakonska regulativa precizno definiše namjenske prihode turističkih organizacija, ali je potrebna veća disciplina u naplati istih, što je posao nadležnih opštinskih sekretarijata.

Takođe, predstavljeni su rezultati „Istraživanja o stavovima i potrošnji turista u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore“ koje je NTO CG sprovela ove godine u saradnji sa GIZ-om, budući da na primorju lokalne turističke organizacije redovno vrše anketiranje turista. Emil Kukalj, menadžer u NTO-u je iznio podatke istraživanja, a što se tiče zadovoljstva tokom boravka i preporuke destinacije, čak 96,8% njih će sigurno ili vjerovatno opet doću u Crnu Goru, 98% turista će preporučiti Crnu Goru prijateljima. Gotovo 99% ispitanih je potpuno ili vrlo zadovoljno boravkom u našoj zemlji.

Zajednički je ocijenjeno važnim kroz konstruktivne diskusije učvrstiti veze na nivou NTO-LTO/RTO u cilju kvalitetnije promocije na međunarodnom nivou i otklanjanja problema koji su definisani kao najznačajniji na lokalnom nivou. Neposredni susreti turističkih organizacija, razmjena iskustava, sumiranje rezultata i definisanja narednih aktivnosti utiču na blagovremeno preduprijeđenje eventualnih problema i kvalitetnije koncipiranje integralne turističke ponude Crne Gore.

Zaključeno je da uspješna turistička budućnost Crne Gore kao destinacije zavisi od kvalitetne promocije i marketinga. Destinacije koje to nisu shvatile u narednom periodu nemaju budućnost na turbulentnom turističkom tržištu.