Održan redovni godišnji sastanak Nacionalne i lokalnih turističkih organizacija

A A A
Ocijeni >

Redovni godišnji sastanak Nacionalne, Regionalne i lokalnih turističkih organizacija Crne Gore održan je danas, u hotelu „Palas“, u Petrovcu. Sastanku je prisustvovao i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Razmatrani su modeli saradnje na planu unapređenja ukupnog budžeta za promotivne aktivnosti, sistema evidentiranja turista, kao i zakonskih rješenja u ovoj oblasti.

Konstatovano je da je potrebno unaprijediti kapacitete lokalnih turističkih organizacija, kako bi se na što kvalitetniji način bavile destinacijskim menadžmentom i unapređenjem turističkih ponuda opština koje predstavljaju.

Ukazano je na problem održivosti finansiranja lokalnih turističkih organizacija u manje razvijenim turističkim opštinama, kakve su uglavnom opštine u sjevernim i centralnim krajevima zemlje, te je u tom smislu razmatrana mogućnost kreiranja zajedničkog fonda kojim bi se doprinijelo ravnomjernom regionalnom razvoju u oblasti turizma.

Svi prisutni direktori turističkih organizacija su se složili da je nedopustivo to što je blokiran rad LTO Herceg Novi, s obzirom da se radi o gradu koji je na drugom mjestu po turističkom prometu, stoga su apelovali na lokalnu samopravu da pronađe način uklanjanja problema, kako bi ova turistička organizacija bila u punoj funkciji, shodno zakonu i svojim nadležnostima, posebno imajući u vidu da je turistička sezona u toku.

Jedna od tema bila je i određivanje kriterijuma za finansijsku podršku kulturnim i zabavnim manifestacijama, kao važnom segmentu ponude, a ocijenjeno je da bi prioritetnim trebale biti tretirane one manifestacije koje su od značaja, prije svega za produžetak turističke sezone na jugu i obogaćivanje turističkih sadržaja na sjeveru Crne Gore.

Na planu iznalaženja dodatnih sredstava za promociju ocijenjeno je da je potrebno aktivnije učestvovati u korišćenju sredstava Evropske unije za prekograničnu saradnju, isključivo za projekte koji su u skladu sa Strategijom razvoja turizma do 2020. godine.

Da bi se anulirale negativne posljedice krizne situacije u Rusiji i Ukrajini, kao i vanredne situacije u regionu uslijed katastrofalnih poplava, dogovorene su dodatne zajedničke promotivne aktivnosti na tim tržištima.

U kontaktu sa lokalnim turističkim organizacijama iz poplavom ugroženih područja Srbije i Bosne i Hercegovine, naći će se model podrške tim područjima, između ostalog i putem obezbijeđivanja besplatnih ljetovanja za najugroženije porodice.

Na današnjem sastanku formirano je četvoročlano tijelo, koje čine direktori lokalnih i Nacionalne turističke organizacije, koje će na operativnom nivou, u saradnji sa nadležnim institucijama, tražiti rješenja problema sa kojima se susreću turističke organizacije u Crnoj Gori i koje će aktivno djelovati po pitanju izmjena Zakona o boravišnoj taksi i Zakona o turističkim organizacijama.

Zaključeno je da uspješna turistička budućnost Crne Gore kao destinacije u mnogome zavisi od kvalitetne promocije i marketinga.

PR služba Nacionalne turističke organizacije Crne Gore