Održana UNWTO konferencija u Beogradu

A A A
Ocijeni >

Direktor NTO CG Saša Radović i pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Željka Radak Kukavičić učestvovali su na konferenciji „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ koja se održava od 22- 24. februara u Beogradu i Novom Sadu, u organizaciji Svjetske turističke organizacije pri Ujedinjenim nacijama (UNWTO) i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije.

Konferenciju su otvorili generalni sekretar UNWTO Taleb Rifai i i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić.

Tokom konferencije održano je više panela na kojima je bilo riječi o značaju i perspektivama razvoja ruralnog turizma, kao i o strategiji prevazilaženja prepreka njegovog održivog razvoja.

Pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore Željka Radak-Kukavićić učestvovala je na panel diskusiji na temu „Definisanje regionalnog uspjeha sutrašnjice“ koja je održana prvog dana konferencije u hotelu „Continental“ u Beogradu.

Pomoćnik Radak-Kukavičić je istakla da je ruralni turizam velika šansa Crne Gore koja zajedno sa poljoprivredom može doprinijeti strateškom cilju crnogorske Vlade, a to je ravnomjeran Regionalni razvoj. U tom smislu istakla je projekat Hiking&Biking kao dobar primjer privatno – javnog partnerstva koji je i na međunarodnom planu dobio brojne nagrade. 

Direktor Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Saša Radović učestvovao je  na panelu „Turistički marketing i promocija“, koji je održan drugog dana konferencije u okviru 34. Međunarodnog sajma turizma „IFT 2012“ u Beogradu. Između ostalog direktor Radović je naglasio da male destinacije kao što je Crna Gora moraju naći sopstveni način komuniciranja sa pažljivo odabranim tržištima i ciljnim grupama.

U tom smislu, Crna Gora se ne može oslanjati previše na tradicionalne načine masovnih komunikacija i promotivne kanale velikih tour operatora, već mora koristiti alternativne, za šta je digitalna platforma najbolji način.

Direktor je istakao da je prisustvo na društvenim mrežama dnevna rutina savremenog čovjeka, koliko je to do skoro bila i elektronska pošta.

S obzirom da je neracionalno i skupo u kontinuitetu biti prisutan na klasičnim elektronskim medijima, Crna Gora treba dodatno da se pozicionira na specijalizovanim blogovima i portalima posvećenim razmjeni iskustava sa turističkih putovanja i kroz brojne vidove i načine internet oglašavanja.

Zbog specifičnosti turističkog proizvoda sve turističke destinacije će još dugi niz godina biti prisutne na turističkim sajmovima, jer je direktna komunikacija i dalje bitna karika za građenje povjerenja između partnera u turističkom biznisu.

Pored predstavnika Crne Gore, na panelima su učestvovali visoki predstavnici Svjetske turističke organizacije, stalne kancelarije UN u Srbiji, Evropske komisije za putovanja (ETC), predstavnici resornih ministarstava iz Slovenije, Turske, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, razvojnih regionalnih agencija, kao i visoki predstavnici svjetski poznatih hotelskih lanaca i turoperatora.