Održana treća sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

A A A
Ocijeni >

Danas je  održana III sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore kao najvišeg organa upravljanja NTO CG. Sjednicom je predsjedavao pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Nebojša Popović.

Saša Radović, direktor Nacionalne turističke organizacije je shodno dnevnom redu, upoznao delegate Skupštine sa Izvještajem o realizovanim aktivnostima NTO tokom 2011. godine,  Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2011. god, kao i sa Programom promotivnih aktivnosti i Finansijskim planom NTO CG za 2012. god.

Nakon jednoglasnog usvajanja ovih materijala, konstatovano je da je NTO CG u 2011. god. maksimalno realizovala aktivnosti u skladu sa budžetom kojim je raspolagala i da je dala svoj doprinos u ostvarivanju pozitivnih rezultata turističkog prometa.

Zaključeno je i da su Program rada i sve aktivnosti u 2012. god. planirani i upodobljeni raspoloživom budžetu koji je na osnovu aktuelnog zakona o budžetu u  2012. god. za NTO manji 16% u odnosu na prethodnu godinu. Shodno tome  je  reduciran  i obim konkretnih aktivnosti neophodanih za kvalitetno provođenje promotivnih aktivnosti. Takođe je konstatovano da je za neophodan nastavak zahtjevnih promotivnih projekata koji su od izuzetnog značaja a uglavnom se odnose na globalno i regionalno brendiranje destinacije, i ove godine neophodno  aktivnije učešće privrede.
 
Skupštinu NTO CG, shodno zakonu čine predstavnici Vlade Crne Gore, lokalnih i regionalnih turističkih organizacija, udruženja crnogorske turističke privrede, hotelskih kompanija, i javnih preduzeća koje imaju uticaj na kreiranje turističkog proizvoda, visokoškolskih obrazovnih institucija za oblast turizma i strateški partneri NTO CG.