Odmah započeti pripreme ljetnje turističke sezone 2013.

  • press
A A A
Ocijeni >

Direktor Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Saša Radović u današnjoj radnoj posjeti obišao je Opštinu Budva i održao sastanak sa gradonačelnikom Lazarom Rađenovićem i menadžerkom grada Budve Milenom Marović Bogdanović.

Tokom sastanka Rađenović je izrazio zadovoljstvo uspjehom ljetnje turističke sezone u Budvi, kao i najavama hotelijera za period postsezone. On je iznio podatak da Budva ukupno bilježi 8% više turista nego predhodne godine. Po pitanju finansijskih efekata, informisao je da je u Budvi naplaćeno ukupno milion eura boravišne takse, od kojih je Turistička organizacija Budve prihodovala 815,122 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na isti period predhodne godine u visini od 10%. Po Rađenoviću, pozitivan pomak predstavljaju naplate od strane fizičkih lica (privatni smještaj) čiji je dosadašnji udio bio 1/5, a sada participira sa 1/3 u ukupnom iznosu ostvarenih naplata. Ovi pokazatelji, kako je naveo, kao i bolja naplata potraživanja su doprinijeli tome da je lokalna samouprava bila u mogućnosti da opredijeli više od 400,000 eura za plate zaposlenima u lokalnoj upravi, 218,000 eura za plate budžetskim korisnicima, 134,000 eura za stipendije i luče, 47,000 eura za socijalnu pomoć, 36,355 za staračke nadoknade. Rađenović je rekao da je određeni iznos uplaćen i mjesnim zajednicama za realizaciju planova koji se odnose na prevazilaženje aktuelnih problema.

Saša Radović, direktor Nacionalne turističke organizacje je izrazio zadovoljstvo što svi turistički poslenici na početku postsezone mogu zajednički konstatovati da su zadovoljni ljetnjom turističkom sezonom koja se odvijala u uslovima opšte ekonomske krize, ne samo kada je u pitanju broj dolazaka i noćenja turista, o kojima je NTO redovno informisala javnost, već i sa aspekta ostvarenih finanijskih pokazatelja za koje preliminarni podaci govore da su bolji od prošlogodišnjih. Prema podacima Poreske uprave budžetski prihodi za jun, jul i avgust su veći od uporednog perioda prošle godine, a tačni prihodi će se znati nakon analize Centralne banke. Očekuje se da će se ostvariti projektovani iznos od 700 miliona eura.

Radović je ukazao na neophodnost da snižavanje cijena u hotelima i privatnom smještaju u ovom periodu mora da prati i snižavanje cijena u vanpansionu (parking, plažni mobilijar i dr.). Prema informacijama koje je NTO CG dobila od najvećih crnogorskih hotela i turističkih agencija, buking za septembar je ispunio očekivanja, pa je popunjenost u pojedinim hotelima i 15% veća u odnosu na 2011. godinu. Cijene u postsezoni su niže u prosjeku od 15 do 30% u odnosu na glavnu sezonu.

Tokom radnog susreta analizirani su kvalitativni rezultati sezone i razmatrani načini kako da se riješe pojedina pitanja. Radović je istakao da su problemi koji su prethodnih godine bili najviše evidentirani, poput buke, ove godine značajno smanjeni. Prošle godine u ovom periodu, od ukupnog broja pritužbi čak 46% se odnosilo na buku, dok je ove godine broj znatno manji, pa buka zauzima svega 21% broja pritužbi. Na turistički telefon 1300 najveći broj žalbi iz opštine Budva ove godine se odnosio na dilere, plažni mobilijar, buku od skutera, ali i na nelegalnu organizaciju izletničkih programa.

Radović je rekao da je Budva uspješan primjer opštine koja na pravi način promoviše turizam, ali radi i na usavršavanju servisa za turiste.

Zaključak sastanka je da se u sklopu izrade Akcionog plana za pripremu naredne turističke sezone održi sastanak operativnih timova u opštinama sa predstavnicima lokalne privrede, kako bi se njihovi problemi pravovremeno rješavali i bili sastavni dio akcionog plana.