Očekuje se oko 350 kruzera

A A A
Ocijeni >

U ovoj godini se očekuje veći broj turista na brodskim kružnim putovanjima u Crnoj Gori, a u Luku Kotor bi trebalo da uplovi oko 350 kruzera, saopštili su iz Nacionalne turističke organizacije NTO. 

Posjete kruzera Crnoj Gori, kako su ocijenili, mogu značajno da utiču na prihode lokalnih turističkih privreda, kompanija koje pružaju usluge za njih, ali isto tako doprinose i državnom budžetu kroz poreze i takse. 

“Prema najavama brodara u ovoj godini se očekuje dolazak oko 350 ovakvih plovila u Luku Kotor, što predstavlja povećanje od deset odsto u odnosu na prošlu godinu”, kazali su agenciji MINA-business iz NTO.

Oni su podsjetili da je u prošloj godini ostvareno 319 kružnih putovanja stranih brodova, na kojima je bilo 187,17 hiljada turista. U odnosu na 2010, kako su naveli, broj putovanja veći je 1,9 odsto, a putnika na njima 31,6 odsto. 

Očekuje se da će najviše turista, koji će kruzerima posjetiti Crnu Goru, doći iz zemalja zapadne Evrope, odnosno iz Španije, Italije, Francuske, Njemačke i Portugalije, kao i iz Velike Britanije i Rusije.

S obzitom na to da je Kotor jedina luka nautičkog turizma u Crnoj Gori u kojoj uplovljavaju kruzeri, lokalni ugostitelji su prepoznali značaj tog vida turizma i prilagodili ponude potrebama turista sa tih brodova. 

Prema istraživanju koje je NTO sprovela tokom prethodne godine, turisti na kruzerima troše u prosjeku oko 43 eura po osobi, a članovi oko 29 eura. Među putnicima najbolji potrošači su gosti iz Grčke, u prosjeku 68 eura po osobi, Njemačke 55 eura, Španije 46 eura i Francuske 42 eura. Gosti sa Balkana su takođe veliki potrošači, koji u prosjeku troše oko 43 eura po osobi.

Predstavnici NTO su dodali da je primjetan trend povećanog interesovanja crnogorskih građana za putovanje brodovima na kružnim putovanjima. 

Oni su naveli da su Englezi prethodnom periodu bili najzastupljeniji među gostima koji su posjećivali Kotor, na brodskim kružnim putovanjima, sa 24,3 odsto. Slijede turisti iz Španije sa 10,4 odsto, Italije 10,2 odsto, Francuske 7,9 odsto, Njemačke 4,4 odsto, kao i gosti iz Grčke, Poljske, Portugalije i Rusije sa 0,4 odsto.

Kada je u pitanju posada, kako su kazali, najzastupljeniji su gosti iz vanevropskih zemalja 51,4 odsto, ali i evropskih i balkanskih država 13,1 odsto, odnosno 12,1 odsto.

Međutim, postoje i negativni aspekti razvoja tog vida turizma, kao što je pad atraktivnosti ostalih vrsta turizma zbog velike gužve na obali, devastacija okoline i života lokalnog stanovništva na koje, kako su poručili iz NTO, treba posebno obratiti pažnju prilikom razvoja proizvoda.

Predstavnici NTO su ocijenilii da je putovanje kruzerima sigurno i bezbjedno, kao i da postoji čitav niz međunarodnih zakona i pravila koji reguliše tu oblast.