Obuka i polaganje ispita za turističkog vodiča

A A A
Ocijeni >

Zakonom o turizmu (“Sl. list Crne Gore” broj 61/10) utvrđena je obaveza donošenja Pravilnika o programu obuke, ispitnom programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča. 

U petak, 11. maja tekuće godine u “Službenom listu Crne Gore” broj 25/2012 izašao je Pravilnik o programu obuke, ispitnom programu i načinu polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča.

Obuke za ovu godinu će sprovoditi četiri visokoškolske ustanove i to: Fakultet za turizam i hotelijerstvo iz Kotora, Fakultet za turizam iz Bara, Fakultet za biznis i turizam iz Budve i Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na konkurs za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča objavljen u današnjoj dnevnoj štampi (15.maj). Prijave na fakultetima se primaju do 23.maja. Cijena pohađanja obuke iznosi 700 eura, a plaćanje se može izvršiti u više mjesečnih rata.

Kvalitetom propisane obuke koja je usaglašena sa međunarodnim standardima, tržište Crne Gore raspolagaće sa većim brojem kvalitetno osposobljenog kadra za ovu oblast.