NTOCG na generalnoj skupštini Evropske komisije za turizam i putovanja

A A A
Ocijeni >

Na Generalnoj Skupštini Evropske komisije za turizam i putovanja (ETC) održanoj 4 - 5. oktobra o.g. u Varšavi, na kojoj je u ime NTO Crne Gore učestvovala Maja Liješević, zamjenik direktora, od posebne važnosti je istaknuta i uz učešće predstavnika Evropske Komisije, dogovorena bliska saradnja i koordinirane aktivnosti izmedju dvije institucije u oblasti turizma a posebno promociji Evrope kao jedinstvene destinacije na udaljenim vanevropskim tržištima.

Podržana deklaracija o saradnji izmedju ETC-a i Evropske komisije posebno ističe 6 oblasti medjusobne saradnje i koordiniranosti: promocija destinacije Evrope na udaljenim tržištima: SAD-u, Brazilu, Kanadi, Kini i dr.; razvoj i promocija pan evropskih projekata kulturnih ruta i specifičnih tematskih turističkih proizvoda; saradnja na razvoju digitalnih instrumenata marketinga putem webportala www.visiteurope.com; zajedničke i koordinirane prezentacije i eventi; institucionalna razmjena znanja i iskustava; koordinirano brendiranje destinacije Evropa na vanevropskim tržištima pod sloganom “Europe – a never ending journey“.

Takođe, u okviru svog redovnog 81. zasijedanja u Varšavi Generalna Skupština ETC-a je razmatrala i usvojila planove aktivnosti direkcije ETC-a sa sjedištem u Briselu za iduću, 2012. god, i to: plan promotivnih akivnosti, plan istraživanja ciljnih tržišta, e marketing aktivnosti, kao i plan budžeta za 2012.god. Usvojeni su izvještaji o radu i planovi marketing aktivnosti postojećih Operativnih grupa ETC-a na udaljenim vanevropskim tržištima SAD-u, Kanadi i Brazilu.

Pored toga, početkom decembra o.g. najavljeno je lansiranje portala www.visiteurope.com na kineskom jeziku shodno zaključku sa prethodne sjednice kojom prilikom je Kina identifikovana kao ciljno tržište na kome treba intezivirati marketing aktivnosti ETC-a.