NTO otpočela projekat „Odmor za sve“ kroz EU program Caliypso

A A A
Ocijeni >

U Briselu je održan prvi sastanak radne grupe Calypso programa „Odmor za sve“ (Holiday4all) kojim je zvanično i otpočela implementacija projekta. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je partner u projektu zajedno sa Turističkom organizacijom Srbije i Dunavskim centrom za konkurentnost.

Calypso je program namijenjen projektima koji imaju za cilj promovisanje koncepta programa razvijenih od strane Evropske unije za proširenje turističke sezone kroz kreiranje i ponudu turističkih sadržaja ciljnim grupama turista, prije svega mlađoj i starijoj populaciji i osobama sa posebnim potrebama.

Ukupna dužina trajanja projekta je jedanaest mjeseci. Finansijska konstrukcija projekta je 123.000 € od čega je za partnera iz Crne Gore - NTO raspoloživi budžet 32.000 €.

Prvom sastanku (kick off meeting), na kome je predstavljen projekat i njegova administrativna procedura sprovođenja, ispred Nacionalne turističke organizacije Crne Gore prisustvovao je Emil Kukalj, menadžer projekta.

Naredni sastanak partnera u projektu će biti održan u Crnoj Gori.

Detaljne informacije o Calypso programu su dostupne na sajtu http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/