NPCG: Biogradska gora za UNESCO listu Svjetske baštine

A A A
Ocijeni >

Nacionalni parkovi Crne Gore NPCG iniciraće da proces nominacije i uključenja nacionalnog parka Biogradska gora u UNESCO listu Svjetske prirodne i kulturne baštine bude što brži, rekao je direktor Zoran Mrdak.

Na drugoj završenoj međunarodnoj konferencije projekta Parkovi Dinarskog luka, zaključeno je da je potrebno stvoriti formalno udruženje Parkovi Dinarskog luka, kao i da se zaštićenim područjima mora naći mjesto na političkoj i ekonomskoj agendi u svim državama regije.

"Zaštićena područja moraju postati relevantna kako bi mogla obavljati svoju glavnu funkciju - zaštitu biološke raznolikosti”, istakao je Deni Porej, direktorprograma WWF Mediteran.

Petodnevna konferencija počela je u Budvi prihvatanjem dokumenta ''Big Win 2 for Dinaric Arc''. Taj dokument su potpisali predstavnici ministarstava Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije, a kojim su se države potpisnice obavezale da će u narednom periodu zajedno raditi na daljoj zaštiti, održivosti i unaprijeđenju zaštićenih područja u pojasu Dinarida.

Direktor Javnog preduzeća za Nacionalne parkove Crne Gore Zoran Mrdak kazao je da se potpisivanjem tog dokumenta Crna Gora obavezala da upiše cijelu površinu Skadarskog jezera koje pripada Crnoj Gori na Ramsar listu, odnosno na svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja.

Među ostalim obavezama Nacionalnih parkova, Mrdak navodi nominaciju Nacionalnog parka Biogradska gora za UNESCO područje, izradu petogodišnjih menadžment planova za pet nacionalnih parkova i prekograničnu saradnju u Nacionalnom parku Prokletije.

Parkovi Dinaridi rade na evaluaciji prirodnih, kulturnih i ekonomskih vrijednosti svih zaštićenih područja u regiji. S tim u vezi,''Big Win for Dinaric Ar'' će između ostalog i uz druge aktivnosti parkova poput održivog turizma, evaluacije vrijednosti područja i brendiranje, doprinijeti da zaštićena područja zauzmu mjesto koje im pripada u ekonomskoj i političkoj agendi.