Nova partnerstva za Crnu Goru na globalnom tržištu avanturističkih putovanja

A A A
Ocijeni >

Crna Gora je turističku ponudu za aktivne odmore predstavila po četvrti put na Svjetskom samitu avanturističkih putovanja (ATWS) koji je održan od 8. do 11. oktobra 2012. god. u švajcarskom gradu Lucernu.

Zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom, specijalizovane agencije iz Crne Gore: „3etravel“, „Explorer“, „Montenegro Adventures“, „MN Holidays“ i „RAMS“ su uspješno iskoristile priliku za umrežavanjem i sticanjem novih znanja tokom B2B (business to business) susreta, te je tom prilikom ostvareno oko 60 novih poslovnih kontakata. Tokom narednih dvije do tri godine procjena je da će njih 20% prerasti u poslovna partnerstva. „ATWS“ se najviše bazira na partnerstvu sa vodećim sjevernoameričkim i evropskim turoperatorima za avanturistička putovanja, specijalizovanim putničkim agencijama, medijima i pružaocima usluga u istom turističkom sektoru. 

Moderna avanturistička putovanja obuhvataju po definiciji aspekte kulturoloških iskustava, aktivnosti zasnovanih na prirodi, kao i na veoma prisutnom angažovanju na polju održivog razvoja – zaštiti prirode i principima pravilne raspodjele prihoda lokalnim zajednicama.  Generalni sekretar Svjetske turističke organizacije (UNWTO) Taleb Rifai je ovom prilikom istakao da bi principi avanturističkog putovanja „trebalo da budu ono što putovanje u stvari i jeste“ – nasuprot masovnom turizmu bilo koje vrste.

Predstavljanje turističke ponude na „ATWS“-u je od izuzetne važnosti za Crnu Goru kao destinaciju u razvoju ponude aktivnog odmora u prirodi. Domaće agencije kao članice ATTA-e  (Adventure Travel Trade Association), su kroz radne sastanke sa njihovim čelnicima razmatrale razne mogućnosti saradnje, među kojima i potencijale i resurse u cilju organizacije globalnog samita u Crnoj Gori. Kirsi Hyvaerinen, savjetnica NTO CG je ocijenila da su prekogranična saradnja Crne Gore i projekti iz oblasti turizma u okviru regiona prepoznati kao veliki plus u pravcu daljeg pozicioniranja na tržištu, a činjenica da su crnogorske agencije inicijatori i članovi mlade „Montenegro Outdoor Association“ (MOA) je zaista još jedan ohrabrujući faktor.

Predstavljanje na sajmu je realizovano uz podršku programa USAID-a. Detaljne informacije o ATWS samitu mogu se dobiti putem linka. http://www.adventuretravel.biz/about/atta-members/. Na ovogodišnjem „ATWS“ samitu se okupilo preko 600 lidera iz sektora avanturističkih putovanja, medija, svjetskih organizacije, vlada i udruženja iz 60 zemalja pa ga u tom smislu nazivaju „Ujedinjene nacije avanturističkih putovanja“. Naredni samit će biti održan u Namibiji u oktobru 2013.