Nastavak saradnje sa Ministarstvom zaštite sredine,kopna i mora Italije

A A A
Ocijeni >

Kontinuirana saradnja sa italijanskim Ministarstvom zaštite životne sredine, kopna i mora, biće nastavljena kroz realizaciju zajedničkih projekata i inicijativa, a koji će biti razmatrani na sjednici Upravnog odbora za bilateralnu saradnju Crne Gore i Italije u oblasti zaštite životne sredine UO IT - CG krajem novembra, zaključeno je na današnjem sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa generalnim direktorom Ministarstva zaštite životne sredine, kopna i mora Italije Koradom Klinijem.Tokom susreta je razgovarano o realizaciji aktivnosti na izgradnji Eko zgrade u Podgorici vrijednosti preko 12 milona eura, koja je namjenski projektovana za smještaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i Studijske jedinice za ekologiju Univerziteta Crne Gore. 

“Ukupna bruto građevinska površina objekta je 10023,59 m2, spratnost Po+Pr+2. Izgradnjom Eko zgrade Crna Gora će biti među prvim državama u Evropi čija administracija u sektoru zaštite životne sredine djeluje u ekološkim uslovima, primjenom međunarodnih standarda, tehnika i prakse”, ističu u ovom vladinom resoru. 

Na sastanku je bilo riječi i o podršci italijanske strane razvoju projekata koji se odnose na region Bjelasice i Komova, sredstvima koja u okviru bilateralne saradnje možemo imati na raspolaganju za 2014. godinu, te nizu drugih aktivnosti koje će biti razmotrene tokom sjednice Odbora.

Saradnja sa italijanskim Ministarstvom zaštite životne sredine kopna i mora traje od 2004. godine i zahvaljujući njoj, ističu u ovom vladinom resoru, napravljen je značajan progres u jačanju administrativnih i tehničkih kapaciteta.

“Na sastanku su dogovorene  aktivnosti na proširenju projekta Zelena/Plava Ekonomija u Boki kotorskoj vrijednog 600.000 eura, koji se bazira na izradi Master plana za ovo osjetljivo područje i koji ima dobru osnovu za apliciranje za EU fondove. Osim toga, sagovornici su se složili da će jedna od tema predstojećeg Upravnog odbora biti upravo saradnja naše dvije zemlje u pripremi projekata koji bi obezbijedili finansiranje od strane Evropske unije”, ističu u ovom vladinom resoru.

Nakon što je izložio pozitivne rezultate ovogodišnje turističke sezone, Gvozenović je inicirao i pokretanje projekta koji bi za cilj imao turističko povezivanje Crne Gore i Italije u kontekstu zaštićenih poručja, ekologije i zaštite životne sredine. 

“Konstatovana je da je potrebno da obije strane u najkraćem roku pristupe izradi dokumentacione osnove za ovu inicijativu, te da će Prijedlog takođe biti predmet razmatranja  UO. Obzirom da se značajan broj mladih usavršava i stiče znanja iz ekologije i održivog razvoja  u Italiji, zaključeno je i da bi, sa ciljem još kvalitetnijeg praćenja situacije, bilo korisno uložiti napore u: dodatno jačanje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti u skladu sa integracionim procesima,  kao i obavljanje stručne prakse u italijanskim institucijama”, ističu u resornom Ministarstvu.