Najuspješnija sezona do sada

A A A
Ocijeni >

Ovogodišnja ljetnja sezona je najuspješnija od osnivanja dvije crnogorske vazdušne luke, uz znatno povećanje broja putnika i slijetanja, posebno u avgustu, ocijenili su direktori podgoričkog i tivatskog aerodroma, Dragan Milanović i Ranko Bošković. Milanović je u intervjuu za Glasnik Privredne komore rekao da se period ljetnje sezone sa stanovišta aerodroma Podgorica može okarakterisati više nego uspješan, o čemu najbolje govore brojke koje su već nadmašile projektovana očekivanja za ovu godinu. 

"Od 1. maja do 30. avgusta preko aerodroma Podgorica opsluženo je 335,5 hiljada putnika, 14 odsto više i 2,35 hiljada vazduhoplova što predstavlja povećanje dva odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period. Samo tokom avgusta opsluženo je 101,2 hiljade putnika, 19 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, što je ujedno i rekord u broju opsluženih putnika na mjesečnom nivou u dosadašnjoj istoriji Aerodroma Podgorica", precizirao je Milanović.

Aerodrom Podgorica, kako je naveo, svoj rad bazira na implementaciji domaćih i međunarodnih propisa i preporučene prakse iz oblasti vazdušnog saobraćaja. 

"Takođe na skriningu o pristupanju Crne Gore Evroskoj uniji dio poglavlja 14 – Saobraćajna politika, koji se odnosi na vazdušni saobraćaj, ocijenjen je kao najusklađeniji sa pravnim tekovinama EU", podsjetio je Milanović.

Govoreći o irskom niskotarifnom prevozniku Rajaneru, Milanović je kazao da je ta avio kompanija u kratkom vremenu ostavarila jako zavidan nivo popunjenosti putničke kabine, kako za dolazeće tako i za odlazeće letove. 

Govoreći o novim poslovnim potezima, Bošković je kazao da su se nakon usvajanja Državne studije lokacije Aerodroma Tivat stekli uslovi da se projektuje i izgradi nova zgrada za prihvat i otpremu putnika i rekonstruišu i dograde manevarske površine i platforma za opsluživanje vazduhoplova. 

U zadnjih par godina, kako je naveo, najveći problem i negativan uticaj na efikasnost poslovanja predstavlja imperativ postupanja po ovakvom sistemu javnih nabavki, pogotovo u održavanju specifičnih sistema nabavljenih od stranih isporučilaca. 

"Dobra namjera kontrole trošenja sredstava javnog sektora i sprječavanja korupcije, u provedbi, se pretvorilo u kočnicu bilo kakvog rada. Sklon sam reći da ćemo obezbjediti sredstva za nabavke, a neka samu nabavku realizuje ko god hoće, neki Vladin organ, nevladina organizacija, ko god to bio, samo da mi dobijemo to što nam treba i kad nam treba", zaključio je Bošković.