Nacionalni parkovi odobrili izdavanje bungalova na Lovćenu i Biogradskoj gori

A A A
Ocijeni >

Upravni odbor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, odobrio je raspisivanje tendera za prikupljanje ponuda za davanje u petogodišnji zakup 17 bungalova u Nacionalnim parkovima Lovćen i Biogradska gora. Upravni odbor je odlučio i da cijene ulaznica u nacionalne parkove ostaju na nivou prošlogodišnjih.  

Tako će ulaznica za Skadarsko jezero, koja uključuje  posjetu Centru za posjetioce na Vranjini i Virpazaru, ulaz u tematski centar u Rijeci Crnojevića, oblazak edukativnih staza, kao i korišćenje platformi za posmatranje ptica, izuzev za djecu do sedam godina, koštati četiri eura. Trodnevna ulaznica za posjetu tom parku iznosiće osam eura.

Ulaznice  u nacionalnim parkovima Durmitor i Biogradska gora i dalje će biti tri eura, dok ulaz u Nacionalni park Lovćen, košta dva eura. 

Od ove godine uvodi se i ulaznica za Nacionalni park Prokletije, koja, uključujući posjetu Centru za posjetioce u Gusinju i izuzev za djecu do sedam godina, koštaće jedan euro. 

Popust na cjenu ulaznica imaće unaprijed najavljene organizovane grupe učenika, studenata, penzionera, članova sindikalnih organizacija i planinarskih društava. 

Ulazak u Nacionalne parkove slobodan je za djecu do sedam godina kao i tokom ekoloških praznika. Karte se neće naplaćivati 22. aprla, povodom Dana planete zemlje, 22. maja kada se obilježava Međunarodni dan biodiverziteta,  24. maja, povodom Daan evropskih parkova, na Dan Skadarskog jezera koji se obilježava u drugoj sedmici juna i 6. septembra, na Dan NP Durmitor.

Pored odobrenja za davanja u petogodišnji zakup pet bungalova u NP Lovćen i 12 bungalova u NP Bjelasica, Upravni odbor Nacionalnih parkova je usvojio Odluku o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje 630 metara kubnih  trupaca jele i smrče.

Prodaja trupaca vršiće se sistemom ukupne količine po početnoj cijeni od 25.830 eura. Pravo podnošenja ponuda imaju sva pravna lica i preduzetnici registrovani za djelatnost drvoprerade.