Na novoj stazi neće faliti snijega

A A A
Ocijeni >

Kolašin će uskoro dobiti novi Ski centar na djelu Bjelasice koji je prekrivren snijegom i onda kada to nije slučaj sa sunčanom stranom planine. Planirana je i izgradnja tri hotela sa neophodnim apartmanskim sadržajima.Izgradnjom putne i elektro-energetske infrastrukture te žičare K-8 koja će povezati bazni kamp rizorta Kolašin 1600 i vrh Troglave na 2072 metra smaniće se rizik koji donosi nedostatak većih količina snijega tokom zimske sezone.

“Veoma  je važna dobra  komunikacija  između postojećeg Ski centra Kolašin 1450 i novog Ski centra, koja će prestavljalati vezivno tkivo između njih. Time se povećava sigurnost u uslovima kada se dio staza zbog nedostatka snijega ne može koristiti. Izbjegao bi se i rizik da istovremeno sve staze ostanu bez snijega”, kazao je sekretar Sekreterijata za urbanizam i planiranje prostora Vladan Bulatović.

„U tom cilju država aktivno radi na obezbjeđivanju neophodne infrastrukture  kako bi se stvorio  planski osnov za izgradnju baznog naselja i obezbjeđivanja smještajnih kapaciteta na planini Bjelasici“, saopštio je Bulatović.

Novi Ski centar treba da upotpuni sadržaje koji nedostaju postojećem kako bi stvorili cjelinu koja će biti interesantna i privlačna za turiste i ljubitelje skijanja. U prvom redu misli se na osunčanost i dužinu staza te visinu baznog kampa. Prostornim planom stvaraju se uslovi za izgradnju još nekoliko Ski centara koji će biti međusobno povezani čime će Kolašin postati ozbiljna turistčka destnacija tokom cijele godine,kazao je Bulatović.