Morsko dobro zavodi red u priobalju

A A A
Ocijeni >

Programom uređenja prostora koji je usvojila Vlada Crne Gore, predviđen je i tender na koncesiono ustupanje luka od lokalnog značaja, kojom upravlja preduzeće Morsko dobro.

"Jedna od njih je i luka u Herceg Novom na Škveru. Da bi se krenulo u pripremu tenderske dokumentacije, potrebno je da od opštine Herceg Novi dobijemo tehničko urbanističke uslove", rekao je za Radio Jadran, pomoćnik direktora u JP Morosko dobro, Dragan Marković. 

Time će se precizirati zahvat luke ili marine Herceg Novi na kopnu, ali i površina akvatorija,pojasnio je on. U isto vrijeme predstavnici Herceg Novog pokrenuli su inicijativu da se uredi dio koji je narušen tokom radova na bazenu na Škveru, ispred ribarskih kabina.

" Morsko dobro je predvidjelo sredstva u ovoj godini za ovu, ne tako veliku investiciju, oko 30.000 eura. Biće saniran taj daio obale, ali ne prije kraja ove trusitičke sezone", kaže Marković.

O svemu ovome je bilo riječi i na nedavno održanom sastanku predstavnika lokalne samouprave Herceg Novog sa timom iz Morskog dobra.

Takođe, razgovarano je i o raspisivanju tendera za uređenje i davanje u zakup kupališta u Sutorini, zatim kupališta u Bijeloj, o rekonstrukciji Šetališta od Milašinovića plaže do Galeba.

Marković je rekao da su predstavnici opštine zatražili i izradu državne studije lokacije od Sutorine do tunela, koju su spremni da sami finansiraju. To u JP Morsko dobro apsloutno podržavaju.

U zoni morskog dobra, vlasnicima kojima nije obnovljeno rješenje o držanju privremenih objekata, dat je rok da ih sami, za 30 dana, uklone, jer su nelegalno postavljeni.

Komunlana policija će nakon toga zakupcima kontrolisati dozvole za objekate i plaže, prema Planu postavljanja privremenih objekata Morskog dobra, čiji je tender u toku.