Morska voda čista i bezbjedna za kupanje

A A A
Ocijeni >

Morska voda na crnogorskom primorju izuzetno je čista i bezbjedna za kupanje, pokazale su analize Instituta za biologiju mora, a koje su dostavljenje Morskom dobru.“Kvalitet uzoraka morske vode sakupljenih u periodu od 18. do 19. jula sa 40 kupališta u svim primorskim opštinama bio je  u granicama K1 klase shodno Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda kojom se daju granične vrijednosti mikrobioloških parametara na osnovu kojih se određuje kvalitet voda za kupanje”, saopšteno je iz Morskog dobra.