'Montenegro shorex' za kruzing tržište

A A A
Ocijeni >

Na vandrednoj skupštini akcionara “Luke Kotor” donijeta odluka o osnivanju preduzeća “Montenegro Shorex”, koje će gostima sa brodova koji pristaju u kotorsku luku, pružati turističke usluge. Novo preduzeće će se, kako su saopštili iz Luke Kotor, u cilju upotpunjavanja turističke ponude, baviti pružanjem usluga iz domena turizma.

“Cilj osnivanja D.O.O. Montenegro Shorex jeste stvaranje profitabilnog privrednog društva koje će se, potvrđujući dinamičan razvoj Luke Kotor, baviti isključivo organizovanjem izletničkih aranžmana u Bokokotorskom zalivu, Crnoj Gori i bližem susjedstvu za potrebe turista sa brodova na kružnim putovanjima koji pristaju u kotorsku i ostale luke u okruženju”. Kako navode, Montenegro Shorex predstavljaće prvi i jedini organizovani privredni subjekt sa ovih prostora koji će, izdvajajući se sopstvenom ponudom, nastupati na međunarodnom kruzing turžištu, samostalno realizujući cjelokupne programske ciljeve.

“Razvoj šire društvene zajednice, dodatna promocija prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti, te oživljavanje turistički manje afirmisanih sredina, snažni su efekti koji će biti pokrenuti osnivanjem ovog privrednog društva”, zaključuje se u saopštenju.